Plán činnosti

Plán činnosti MRS PS Uherský Brod na rok 2020.
 1. Schůzová činnost:
  • Výbor pobočného spolku Uherský Brod bude zasedat každou první v měsíci od 17.00 hod. mimo července a srpna, v případě nutnosti změny termínu schůze předseda dá tuto skutečnost na vědomí všem členům výboru.
  • Mimořádné zasedání podle rozhodnutí předsedy pobočného spolku Uherský Brod.
  • Výroční členská schůze – březen 2021.
 2. Činnost pobočného spolku:
  • V průběhu celého roku vytvářet podmínky členům pobočného spolku Uherský Brod ke splnění členských povinností dle BP a stanov.
  • V období roku 2020 zabezpečit sekání hrází na revírech PS a podle požadavků správců rybníků. - Pozornost věnovat práci s mládeží, pravidelně vyhodnocovat činnost kroužku, mládeže a vytvářet podmínky pro stálé zlepšování jeho činnosti.
  • Dojednat s MěÚ Uherský Brod převod pozemků okolo rybářské klubovny za účelem vybudování zázemí pobočného spolku.
 3. Organizační úkoly výboru pobočného spolku:
  • V měsíci říjnu zajistit pomoc pro MRS Brno při výlovu a realizaci převozu rybí osádky kvůli vypouštění přehrady Ordějov.
  • V měsíci listopadu
   • provést inventarizaci majetku pobočného spolku Uherský Brod,
   • připravit prověrky hospodaření pobočného spolku Uherský Brod pro MRS, z. s. Brno,
   • určit termín a místo konání výroční členské schůze pobočného spolku Uherský Brod,
   • hospodář vypracuje a předloží na výborové schůzi rozpočet na hospodaření pro rok 2021.
  • Připravit podklady pro výroční členskou schůzi pobočného spolku Uherský Brod.

Po dobu celého roku se řídit plánem činnosti pobočného spolku Uherský Brod na rok 2020 a plánem činnosti vydaným MRS, z. s. Brno.

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.