Pobočný spolek v Uherském Brodě

Logo MRS Uherský Brod

Upozornění: vzájemný vztah přírůstků a délek ryb ovlivňuje celá řada faktorů. Z toho důvodu je zapotřebí vzít v potaz, že se jedná o hodnoty orienatační, které v porovnání se skutečností mohou vykazovat určitou míru neshody.

Postup:
 1. z roletové nabídky vyber druh ryby,
 2. po zvolení druhu se vždy zobrazí její počáteční hodnota hmotnosti na délce 21 cm,
 3. posuvníkem uprav délku - na hodnotě 21 cm začínají všechny druhy,
 4. v dolní části kalkulačky se zobrazí orientační výpočet hmotnosti ryby,
 5. maximální možná délka posuvníku 240 cm je započítatelná pouze u sumce velkého. U ostatních ryb je tato délka omezena na úroveň srovnatelnou s reálně možnými délkami, se zaokrouhlením na celé desítky směrem nahoru. Po překročení této délky kalkulačka zobrazí (u ryb menších než sumec velký) nulovou hodnotu.

KRONIKA

Z historie našeho spolku. Výtah z kroniky MRS v Uherském Brodě, p. s.

POVOLENKY 2024

Postup při platbách za povolenky a členské příspěvky a termíny výdejů.                

JAK SE STÁT RYBÁŘEM

Popis postupu a náležitostí k získání členství v rybářském svazu.

Odevzdávání sumářů 2022

Vzhledem k blížícímu se konci letošní sezóny si Vás dovolujeme upozornit všechny aktivní rybáře, kteří letos využili rybářského práva, na povinnost odevzdat řádně vyplněný sumář - pstruhový do 15. 12. 2022, mimopstruhový do 15. 1. 2023.

Každý člen rybářského spolku, který si zakoupí pro daný kalendářní rok povolenku, je povinen ke konci roku v řádném termínu odevzdat správně vyplněný sumář. Elektronicky vyplněný sumář (xls soubor) lze poslat e-mailem (tento způsob preferujeme) na adresu pobočného spolku – info@rybariub.cz – kliknutím na odkaz se otevře předpřipravený formát emailové zprávy. Nové elektronické sumáře naleznete na našich stránkách v menu Ke stažení. Budeme rádi, když tuto formu sumarizace využije co nejvíce rybářů.

Sumář je samozřejmě možné vyplnit i postaru a tištěnou a ručně vypsanou podobu sumáře následně vhodit do schránky MRS PS Uherský Brod. Tato je umístěna na rohu Pivnice AXA, Partyzánů 2031, 688 01 Uherský Brod (u prodejny COOP), nebo jej poslat poštou na adresu MRS PS Uherský Brod, Na Láně 1976, Uh. Brod 688 01. POZOR! Zasílejte jej jako obyčejnou zásilku, NE doporučenou – je to pro nás zatěžující (doporučenou zásilku musí vyzvednout odpovědná osoba). K ručně vyplněnému sumáři, nezapomeňte do obálky přiložit i povolenku a to tak, aby byl sumář dobře fixován k povolence a nemohl z ní vypadnout (nejlépe kancelářskými sponkami, příp. gumičkami, samolepkami, v krajním případě i sešívačkou).

Sumář nemusí vyplňovat a odevzdávat pouze ti členové, kteří si sice povolenku koupili, ale za celý rok nebyli ani jednou u vody a nevykonávali tak rybářské právo. Stačí, když odevzdají v řádném termínu „čistou“ povolenku. Sumář naopak musí vyplňovat a odevzdávat i ti, kteří vykonávali rybářské právo i když si žádnou rybu nepřivlastnili. Sumář slouží nejen k evidenci úlovků, ale také k evidenci návštěvnosti jednotlivých revírů. Ti, kteří vyplňují ručně tištěný sumář, věnujte prosím pozornost správnému označení revírů a to jak na povolence, tak i v sumáři. Do povolenky se píše buďto číslo revíru – např. 461 018, nebo název „Olšava 2A“. Nelze uvádět místní specifické názvy, jak se někdy děje, jako „Kačák, Jezírka, Lukov, Skalka, Kudlina“ apod.). Každý rybář má k dispozici „Bližší podmínky…“, kde má v soupisu revírů uvedeno, pod který revír daný rybník či jiná nádrž, spadá. Pokud si není jistý, má možnost se telefonicky poradit např. s předsedou, hospodářem, příp. jiným členem výboru. Ti členové, kteří vyplní elektronický sumář, mohou odevzdat povolenku i později, nejlépe při vyzvednutí povolenky nové – nejpozději však do konce měsíce března. Ti, co vyplnili a emailem odeslali elektronický sumář, na povolenku vpravo nahoru, prosím, napište značku ES (elektronický sumář). NIKDY nevyplňujte soubor, který máte v počítači uložený z loňska! Vždy je potřeba stáhnout nový – aktuální pro daný rok. Soubory naleznete na našich stránkách v menu Ke stažení (kliknutím na tučný text dojde k přesměrování na příslušnou stránku)“. Rozlišujte, prosím, správně soubory sumáře pro pstruhové a mimopstruhové vody. Pokud máte pstruhovou i mimopstruhovou povolenku, musíte vyplnit a odevzdat oba dva sumáře!

Závody Ordějov 2020

Tradiční 24 hodinové rybářské závody na Ordějově a nedělní dětské závody. Pozvánka vč. propozic zde. Hlavní sponzoři: fa. Chytil, Carpcentrum a Obchod-rybaření.cz.

Zahájení závodu

Nedělní dětské závody. Pozvánka vč. propozic zde. Hlavní sponzoři: fa. Chytil, Carpcentrum a Obchod-rybaření.cz.

Zahájení dětského závodu

Závody proběhly ve dnech 26. - 27. 6., dětské závody 28. 6. Připravujeme vyhodnocení letošního ročníku rybářských závodů. Hlavní sponzoři: fa. Chytil, Carpcentrum a Obchod-rybaření.cz.

Nashledanou za rok!
27
29
30
00
30
Dnů
21
22
23
00
23
Hodin
57
58
59
00
59
Minut
57
58
59
00
59
Sekund

Elektronický sumář - testování

Připravujeme elektronickou podobu sumáře. V tuto chvíli máme zpracovanou beta verzi aplikace a hledáme z řad našich členů dobrovolníky k otestování funkčnosti. Pod tímto odkazem je stránka s pokyny k vyplnění a instruktážním videonávodem.

Vypuštění Ordějova

V souvislosti s nezbytnou rekonstrukcí výpustného systému nádrže dojde v podzimních měsících k úplnému vypuštění nádrže a slovení rybího společenstva. Více zde.

Rybářské závody na Ordějově 2020

Vyhodnocení letošního ročníku závodů. Děkujeme sponzorům Chytil, Carpcentrum a Obchod-rybaření.cz za hodnotné ceny. Více zde.

Sumarizace úlovků

Aktualizovaná stránka s informacemi o objemu úlovků a docházky za rok 2019 a nový graf úlovků v průběhu let dle druhu. K dispozici zde.

Odevzdávání sumářů 2022

Termíny, postup při odevzdání a ostatní informace, včetně informace o možnosti odevzdat sumář elektronickou cestou najdete v článcích na našem webu, nebo po kliknutí na tlačítko.

UKLIĎME ČESKO 2023

Pozvánka na dvě akce se zaměřením na úklid odpadu na Ordějově a na Vinohradském potoce.

Pasování nových členů 2023

Na srubu u Vinohradského rybníka proběhlo pasování nováčků. Více naleznete v článcích na našem webu, nebo po kliknutí na tlačítko.

Rybářský kroužek 2023-24

30. září je termín uzávěrky pro podání příhlášek do kroužku ve školním roce 2023-24. Více naleznete v článcích na našem webu, nebo po kliknutí na tlačítko.

Zákaz rybolovu na Ordějově

Upozorňujeme, že na ÚN Ordějov bude ve dnech 17. - 23. 6. 2024 zakázán rybolov z důvodu konání rybářských závodů.

Rybářské závody 2024

21. června proběhnou na Ordějově 24 hodinové rybářské závody dospělých. Mládež poměří svůj lovecký um v neděli 23. června. Bližší informace a podmínky naleznete v menu v článcích, nebo po kliknutí na tlačítko.

Rybářské závody 2024

Do fotogalerie byly vloženy fotky z rybářských závodů. Zobrazení v menu Fotogalerie, nebo po kliknutí na tlačítko.

Rybářský příměstský tábor 2024

5. srpna na Ordějově zahajujeme 5 denní rybářský tábor pro mládež. Bližší informace a podmínky naleznete v menu v článcích, nebo po kliknutí na tlačítko.

Výlov Ordějova v číslech

Sumarizace z výlova ryb na Ordějově.

Ať žije královna...

Článek pojednávající o nárustu populace vrcholového predátora na našem revíru.

Tabulky hmotnosti

Připravili jsme pro rybáře tabulky orientační hmotnosti vybraných druhů ryb.

Rybářské závody na Ordějově 2019

Vyhodnocení loňského ročníku závodů. Více zde.

Fotografie ze závodů na Ordějově 2019

Do fotogalerie byly přidány fotografie z letošního ročníku závodů. Více zde.

marker_formula

Kalkulačka hmotnosti ryb

Orientační výpočet hmotnosti vybraných druhů ryb v závislosti na délce.

[nápověda]
21 cm
[druh-ryby-01] > 0
[druh-ryby-01] = 0.00900000001
[druh-ryby-01] = 0.00950000002
[druh-ryby-01] = 0.00750000003
[druh-ryby-01] = 0.00580000004
[druh-ryby-01] = 0.012000000028
[druh-ryby-01] = 0.00650000005
[druh-ryby-01] = 0.01550000006
[druh-ryby-01] = 0.00950000007
[druh-ryby-01] = 0.01300000008
[druh-ryby-01] = 0.001625000029
[druh-ryby-01] = 0.01150000009
[druh-ryby-01] = 0.012000000011
[druh-ryby-01] = 0.010000000012
[druh-ryby-01] = 0.004300000013
[druh-ryby-01] = 0.015000000014
[druh-ryby-01] = 0.005800000015
[druh-ryby-01] = 0.008500000016
[druh-ryby-01] = 0.018500000017
[druh-ryby-01] = 0.014500000018
[druh-ryby-01] = 0.005800000019
[druh-ryby-01] = 0.009000000021
[druh-ryby-01] = 0.005500000022
[druh-ryby-01] = 0.005500000031
[druh-ryby-01] = 0.004593750032
[druh-ryby-01] = 0.006500000023
[druh-ryby-01] = 0.006500000024
[druh-ryby-01] = 0.006000000025
[druh-ryby-01] = 0.011500000026
[druh-ryby-01] = 0.005500000027
[delka-ryby-01] <= 21
[delka-ryby-01] > 21
[delka-ryby-01] <= 30
[delka-ryby-01] > 30
[delka-ryby-01] <= 40
[delka-ryby-01] > 40
[delka-ryby-01] <= 50
[delka-ryby-01] > 50
[delka-ryby-01] <= 60
[delka-ryby-01] > 60
[delka-ryby-01] <= 70
[delka-ryby-01] > 70
[delka-ryby-01] <= 80
[delka-ryby-01] > 80
[delka-ryby-01] <= 90
[delka-ryby-01] > 90
[delka-ryby-01] <= 100
[delka-ryby-01] > 100
[delka-ryby-01] <= 110
[delka-ryby-01] > 110
[delka-ryby-01] <= 120
[delka-ryby-01] > 120
[delka-ryby-01] <= 130
[delka-ryby-01] > 130
[delka-ryby-01] <= 140
[delka-ryby-01] > 140
[delka-ryby-01] <= 150
[delka-ryby-01] > 150
[delka-ryby-01] <= 160
[delka-ryby-01] > 160
[delka-ryby-01] <= 170
[delka-ryby-01] > 170
[delka-ryby-01] <= 180
[delka-ryby-01] > 180
[delka-ryby-01] <= 190
[delka-ryby-01] > 190
[delka-ryby-01] <= 200
[delka-ryby-01] > 200
[delka-ryby-01] <= 210
[delka-ryby-01] > 210
[delka-ryby-01] <= 220
[delka-ryby-01] > 220
[delka-ryby-01] <= 230
[delka-ryby-01] > 230
[delka-ryby-01] <= 240
( [amur-id] * 3.82716049 ) + ( [bolen-id] * 3.15789474 ) + ( [candat-id] * 3.70370370 ) + ( [cejn-id] * 2.92063492 ) + ( [hlavatka-id] * 3.93162393 ) + ( [jelecjesen-id] * 2.29390681 ) + ( [jelecproudnik-id] * 2.33918129 ) + ( [jelectloust-id] * 2.64957265 ) + ( [kapr-id] * 4.15458937 ) + ( [karas-id] * 4.07407407 ) + ( [lin-id] * 3.88888889 ) + ( [lipan-id] * 4.00000000 ) + ( [okoun-id] * 2.14814815 ) + ( [sumec-id] * 6.62480377 ) + ( [ostroretka-id] * 2.92063492 ) + ( [parma-id] * 3.39869281 ) + ( [perlin-id] * 1.62162162 ) + ( [plotice-id] * 2.29885057 ) + ( [podoustev-id] * 2.92063492 ) + ( [pstruhduhovy-id] * 3.45679012 ) + ( [pstruhobecny-id] * 7.07070707 ) + ( [siven-id] * 3.76068376 ) + ( [stika-id] * 3.88888889 ) + ( [tolstolobik-id] * 4.15458937 ) + ( [uhor-id] * 2.22222222 ) + ( [cejnek-id] * 2.5 ) + ( [jeseterm-id] * 3.42368742 ) + ( [sihp-id] * 7.07070707 ) + ( [sihs-id] * 4.98185941 )
( [amur-id] * 6.4444 ) + ( [bolen-id] * 5.0526 ) + ( [candat-id] * 6.2667 ) + ( [cejn-id] * 8.057142857 ) + ( [hlavatka-id] * 6.615385 ) + ( [jelecjesen-id] * 2.967742 ) + ( [jelecproudnik-id] * 3.052632 ) + ( [jelectloust-id] * 3.615385 ) + ( [kapr-id] * 7.3043 ) + ( [karas-id] * 5 ) + ( [lin-id] * 6.7 ) + ( [lipan-id] * 6.766667 ) + ( [okoun-id] * 3.266667 ) + ( [sumec-id] * 6.624804 ) + ( [ostroretka-id] * 9.085714 ) + ( [parma-id] * 5.294118 ) + ( [perlin-id] * 1.837838 ) + ( [plotice-id] * 2.413793 ) + ( [podoustev-id] * 9.085714 ) + ( [pstruhduhovy-id] * 5.444444 ) + ( [pstruhobecny-id] * 5.454545 ) + ( [siven-id] * 6.307692 ) + ( [stika-id] * 6.666667 ) + ( [tolstolobik-id] * 7.304348 ) + ( [uhor-id] * 2.909091 ) + ( [cejnek-id] * 3.333333333 ) + ( [jeseterm-id] * 10.471129 ) + ( [sihp-id] * 5.454545 ) + ( [sihs-id] * 7.235450 )
( [amur-id] * 10 ) + ( [bolen-id] * 7.1579 ) + ( [candat-id] * 9.6000 ) + ( [cejn-id] * 14.914285714 ) + ( [hlavatka-id] * 10.461538 ) + ( [jelecjesen-id] * 3.741935 ) + ( [jelectloust-id] * 4.769231 ) + ( [kapr-id] * 11.5652 ) + ( [karas-id] * 4.0833 ) + ( [lin-id] * 10.4 ) + ( [lipan-id] * 9.566667 ) + ( [okoun-id] * 4.2 ) + ( [sumec-id] * 6.624804 ) + ( [ostroretka-id] * 17.485714 ) + ( [parma-id] * 7.647059 ) + ( [perlin-id] * 2.108108 ) + ( [plotice-id] * 2.689655 ) + ( [podoustev-id] * 17.485714 ) + ( [pstruhduhovy-id] * 8 ) + ( [pstruhobecny-id] * 12.363636 ) + ( [siven-id] * 9.384615 ) + ( [stika-id] * 10 ) + ( [tolstolobik-id] * 11.565217 ) + ( [uhor-id] * 3.636364 ) + ( [cejnek-id] * 4.75 ) + ( [jeseterm-id] * 18.601399 ) + ( [sihp-id] * 12.363636 ) + ( [sihs-id] * 20.240060 )
( [amur-id] * 14 ) + ( [bolen-id] * 9.4737 ) + ( [candat-id] * 13.2000 ) + ( [cejn-id] * 24.342857143 ) + ( [hlavatka-id] * 14.769231 ) + ( [jelecjesen-id] * 4.451613 ) + ( [jelectloust-id] * 5.923077 ) + ( [kapr-id] * 16.6087 ) + ( [karas-id] * 4.5 ) + ( [lin-id] * 14.8 ) + ( [lipan-id] * 9.566667 ) + ( [okoun-id] * 5 ) + ( [sumec-id] * 6.624804 ) + ( [ostroretka-id] * 29.485714 ) + ( [parma-id] * 10.117647 ) + ( [perlin-id] * 2.324324 ) + ( [plotice-id] * 2.965517 ) + ( [podoustev-id] * 23.485714 ) + ( [pstruhduhovy-id] * 10.666667 ) + ( [pstruhobecny-id] * 17.636364 ) + ( [siven-id] * 13.076923 ) + ( [stika-id] * 14.333333 ) + ( [tolstolobik-id] * 16.608696 ) + ( [uhor-id] * 4.181818 ) + ( [jeseterm-id] * 30.153846 ) + ( [sihp-id] * 28.181818 ) + ( [sihs-id] * 28.625850 )
( [amur-id] * 18.5556 ) + ( [bolen-id] * 12.1053 ) + ( [candat-id] * 17.4667 ) + ( [cejn-id] * 36.685714286 ) + ( [hlavatka-id] * 19.846154 ) + ( [jelecjesen-id] * 5.161290 ) + ( [jelectloust-id] * 7.153846 ) + ( [kapr-id] * 22.5217 ) + ( [lin-id] * 19.4 ) + ( [lipan-id] * 11.2 ) + ( [okoun-id] * 5.8 ) + ( [sumec-id] * 6.624804 ) + ( [ostroretka-id] * 45.6 ) + ( [parma-id] * 13.058824 ) + ( [podoustev-id] * 30 ) + ( [pstruhduhovy-id] * 13.888889 ) + ( [pstruhobecny-id] * 24.545455 ) + ( [siven-id] * 16.923077 ) + ( [stika-id] * 18.833333 ) + ( [tolstolobik-id] * 22.521739 ) + ( [uhor-id] * 5.090909 ) + ( [jeseterm-id] * 56.957265 ) + ( [sihs-id] * 29.714286 )
( [amur-id] * 23.7778 ) + ( [bolen-id] * 14.8421 ) + ( [candat-id] * 22.1333 ) + ( [hlavatka-id] * 25.230769 ) + ( [kapr-id] * 29.2174 ) + ( [lin-id] * 25 ) + ( [sumec-id] * 17.230769 ) + ( [parma-id] * 15.882353 ) + ( [pstruhduhovy-id] * 18.888889 ) + ( [pstruhobecny-id] * 31.636364 ) + ( [stika-id] * 24 ) + ( [tolstolobik-id] * 29.217391 ) + ( [uhor-id] * 5.636364 ) + ( [jeseterm-id] * 62.735043 ) + ( [sihs-id] * 32.653061 )
( [amur-id] * 29.3333 ) + ( [bolen-id] * 17.6842 ) + ( [candat-id] * 27.2000 ) + ( [hlavatka-id] * 31.538462 ) + ( [kapr-id] * 36.5217 ) + ( [lin-id] * 29.8 ) + ( [sumec-id] * 22 ) + ( [parma-id] * 19.176471 ) + ( [pstruhduhovy-id] * 26.111111 ) + ( [pstruhobecny-id] * 35.818182 ) + ( [stika-id] * 29.666667 ) + ( [tolstolobik-id] * 36.521739 ) + ( [uhor-id] * 6.181818 )
( [amur-id] * 35.6667 ) + ( [bolen-id] * 20.5263 ) + ( [candat-id] * 33.3333 ) + ( [hlavatka-id] * 38.153846 ) + ( [kapr-id] * 45.2174 ) + ( [sumec-id] * 27.692308 ) + ( [parma-id] * 22.470588 ) + ( [pstruhduhovy-id] * 30 ) + ( [pstruhobecny-id] * 45.818182 ) + ( [stika-id] * 35.833333 ) + ( [tolstolobik-id] * 45.217391 ) + ( [uhor-id] * 6.909091 )
( [amur-id] * 42.2222 ) + ( [bolen-id] * 24.0000 ) + ( [candat-id] * 42.6667 ) + ( [hlavatka-id] * 46.153846 ) + ( [kapr-id] * 53.9130 ) + ( [sumec-id] * 33.846154 ) + ( [pstruhobecny-id] * 65.454545 ) + ( [stika-id] * 41.666667 ) + ( [tolstolobik-id] * 53.913043 ) + ( [uhor-id] * 7.636364 )
( [amur-id] * 48.8889 ) + ( [bolen-id] * 27.3684 ) + ( [candat-id] * 50 ) + ( [hlavatka-id] * 52.307692 ) + ( [kapr-id] * 64.3478 ) + ( [sumec-id] * 40.615385 ) + ( [pstruhobecny-id] * 61.818182 ) + ( [stika-id] * 50 ) + ( [tolstolobik-id] * 64.347826 ) + ( [uhor-id] * 8 )
[sumec-id] * 48.153846
[sumec-id] * 56.153846
[sumec-id] * 64.769231
[sumec-id] * 74.307692
[sumec-id] * 84.153846
[sumec-id] * 94.769231
[sumec-id] * 106
[sumec-id] * 117.846154
[sumec-id] * 130.461538
[sumec-id] * 143.538462
[sumec-id] * 157.384615
[sumec-id] * 171.692308
[amur-id] * ( 0.51 * [mr-30] ) + ( 1.192 * [v-30] * [mr-40] ) + ( 2.44 * [v-40] * [mr-50] ) + ( 4.204 * [v-50] * [mr-60] ) + ( 6.623 * [v-60] * [mr-70] ) + ( 9.866 * [v-70] * [mr-80] ) + ( 8.192 * [v-80] * [mr-90] ) + ( 18.889 * [v-90] * [mr-100] ) + ( 24.73 * [v-100] * [mr-110] ) + ( 31.27 * [v-110] * [mr-120] )
[bolen-id] * ( 0.41 * [mr-30] ) + ( 0.932 * [v-30] * [mr-40] ) + ( 1.712 * [v-40] * [mr-50] ) + ( 2.79 * [v-50] * [mr-60] ) + ( 4.265 * [v-60] * [mr-70] ) + ( 6.059 * [v-70] * [mr-80] ) + ( 8.192 * [v-80] * [mr-90] ) + ( 10.595 * [v-90] * [mr-100] ) + ( 13.862 * [v-100] * [mr-110] ) + ( 17.35 * [v-110] * [mr-120] )
[candat-id] * ( 0.406 * [mr-30] ) + ( 0.963 * [v-30] * [mr-40] ) + ( 1.938 * [v-40] * [mr-50] ) + ( 3.261 * [v-50] * [mr-60] ) + ( 5.149 * [v-60] * [mr-70] ) + ( 7.564 * [v-70] * [mr-80] ) + ( 10.566 * [v-80] * [mr-90] ) + ( 14.66 * [v-90] * [mr-100] ) + ( 21.59 * [v-100] * [mr-110] ) + ( 27.585 * [v-110] * [mr-120] )
[cejn-id] * ( 0.223 * [mr-30] ) + ( 1.08 * [v-30] * [mr-40] ) + ( 2.63 * [v-40] * [mr-50] ) + ( 5.305 * [v-50] * [mr-60] ) + ( 9.515 * [v-60] * [mr-70] )
[cejnek-id] * ( 0.36 * [mr-30] ) + ( 0.65 * [v-30] * [mr-40] ) + ( 1.313 * [v-40] * [mr-50] )
[hlavatka-id] * ( 0.3824 * [mr-30] ) + ( 0.887 * [v-30] * [mr-40] ) + ( 1.862 * [v-40] * [mr-50] ) + ( 3.234 * [v-50] * [mr-60] ) + ( 5.181 * [v-60] * [mr-70] ) + ( 7.596 * [v-70] * [mr-80] ) + ( 10.835 * [v-80] * [mr-90] ) + ( 14.662 * [v-90] * [mr-100] ) + ( 19.81 * [v-100] * [mr-110] ) + ( 24.17 * [v-110] * [mr-120] )
[jelecjesen-id] * ( 0.40224 * [mr-30] ) + ( 0.704 * [v-30] * [mr-40] ) + ( 1.172 * [v-40] * [mr-50] ) + ( 1.711 * [v-50] * [mr-60] ) + ( 2.36 * [v-60] * [mr-70] )
[jelecproudnik-id] * ( 0.2538 * [mr-30] ) + ( 0.451 * [v-30] * [mr-40] )
[jelectloust-id] * ( 0.4284 * [mr-30] ) + ( 0.793 * [v-30] * [mr-40] ) + ( 1.378 * [v-40] * [mr-50] ) + ( 2.113 * [v-50] * [mr-60] ) + ( 3.057 * [v-60] * [mr-70] )
[jeseterm-id] * ( 0.0795 * [mr-30] ) + ( 0.41 * [v-30] * [mr-40] ) + ( 0.9248 * [v-40] * [mr-50] ) + ( 1.841 * [v-50] * [mr-60] ) + ( 4.4184 * [v-60] * [mr-70] ) + ( 5.0601 * [v-70] * [mr-80] )
[kapr-id] * ( 0.7262 * [mr-30] ) + ( 1.776 * [v-30] * [mr-40] ) + ( 3.687 * [v-40] * [mr-50] ) + ( 6.529 * [v-50] * [mr-60] ) + ( 10.541 * [v-60] * [mr-70] ) + ( 15.854 * [v-70] * [mr-80] ) + ( 22.49 * [v-80] * [mr-90] ) + ( 31.39 * [v-90] * [mr-100] ) + ( 41.29 * [v-100] * [mr-110] ) + ( 54.37 * [v-110] * [mr-120] )
[karas-id] * ( 0.737777 * [mr-30] ) + ( 1.06 * [v-30] * [mr-40] ) + ( 0.631 * [v-40] * [mr-50] ) + ( 0.876 * [v-50] * [mr-60] )
[lin-id] * ( 0.5769 * [mr-30] ) + ( 1.393 * [v-30] * [mr-40] ) + ( 2.836 * [v-40] * [mr-50] ) + ( 4.992 * [v-50] * [mr-60] ) + ( 7.706 * [v-60] * [mr-70] ) + ( 11.57 * [v-70] * [mr-80] ) + ( 15.362 * [v-80] * [mr-90] )
[lipan-id] * ( 0.2559 * [mr-30] ) + ( 0.601 * [v-30] * [mr-40] ) + ( 1.075 * [v-40] * [mr-50] ) + ( 1.075 * [v-50] * [mr-60] ) + ( 1.49 * [v-60] * [mr-70] )
[okoun-id] * ( 0.3438 * [mr-30] ) + ( 0.831 * [v-30] * [mr-40] ) + ( 1.38 * [v-40] * [mr-50] ) + ( 1.965 * [v-50] * [mr-60] ) + ( 2.673 * [v-60] * [mr-70] )
[ostroretka-id] * ( 0.2233 * [mr-30] ) + ( 1.257 * [v-30] * [mr-40] ) + ( 3.153 * [v-40] * [mr-50] ) + ( 6.5545 * [v-50] * [mr-60] ) + ( 12.0515 * [v-60] * [mr-70] )
[parma-id] * ( 0.408 * [mr-30] ) + ( 0.874 * [v-30] * [mr-40] ) + ( 1.654 * [v-40] * [mr-50] ) + ( 2.683 * [v-50] * [mr-60] ) + ( 4.159 * [v-60] * [mr-70] ) + ( 5.814 * [v-70] * [mr-80] ) + ( 8.026 * [v-80] * [mr-90] ) + ( 10.518 * [v-90] * [mr-100] )
[perlin-id] * ( 0.23 * [mr-30] ) + ( 0.345 * [v-30] * [mr-40] ) + ( 0.541 * [v-40] * [mr-50] ) + ( 0.737 * [v-50] * [mr-60] )
[plotice-id] * ( 0.3759 * [mr-30] ) + ( 0.425 * [v-30] * [mr-40] ) + ( 0.581 * [v-40] * [mr-50] ) + ( 0.777 * [v-50] * [mr-60] )
[podoustev-id] * ( 0.2231 * [mr-30] ) + ( 1.264 * [v-30] * [mr-40] ) + ( 3.154 * [v-40] * [mr-50] ) + ( 4.85 * [v-50] * [mr-60] ) + ( 7.07 * [v-60] * [mr-70] )
[pstruhduhovy-id] * ( 0.4419 * [mr-30] ) + ( 0.961 * [v-30] * [mr-40] ) + ( 1.858 * [v-40] * [mr-50] ) + ( 3.034 * [v-50] * [mr-60] ) + ( 4.745 * [v-60] * [mr-70] ) + ( 7.85 * [v-70] * [mr-80] ) + ( 12.985 * [v-80] * [mr-90] ) + ( 16.1 * [v-90] * [mr-100] )
[pstruhobecny-id] * ( 0.668 * [mr-30] ) + ( 0.41 * [v-30] * [mr-40] ) + ( 1.892 * [v-40] * [mr-50] ) + ( 3.313 * [v-50] * [mr-60] ) + ( 5.555 * [v-60] * [mr-70] ) + ( 8.246 * [v-70] * [mr-80] ) + ( 10.063 * [v-80] * [mr-90] ) + ( 14.958 * [v-90] * [mr-100] ) + ( 25.65 * [v-100] * [mr-110] ) + ( 23.47 * [v-110] * [mr-120] )
[sihp-id] * ( 0.668 * [mr-30] ) + ( 0.41 * [v-30] * [mr-40] ) + ( 1.892 * [v-40] * [mr-50] ) + ( 6.155 * [v-50] * [mr-60] )
[sihs-id] * ( 0.3661 * [mr-30] ) + ( 0.6646 * [v-30] * [mr-40] ) + ( 2.9968 * [v-40] * [mr-50] ) + ( 4.8835 * [v-50] * [mr-60] ) + ( 5.1785 * [v-60] * [mr-70] ) + ( 6.11 * [v-70] * [mr-80] )
[siven-id] * ( 0.3576 * [mr-30] ) + ( 0.839 * [v-30] * [mr-40] ) + ( 1.619 * [v-40] * [mr-50] ) + ( 2.79 * [v-50] * [mr-60] ) + ( 4.27 * [v-60] * [mr-70] )
[sumec-id] * ( 0.7323 * [mr-30] ) + ( 0.7327 * [v-30] * [mr-40] ) + ( 0.7328 * [v-40] * [mr-50] ) + ( 0.7332 * [v-50] * [mr-60] ) + ( 0.7336 * [v-60] * [mr-70] ) + ( 5.488 * [v-70] * [mr-80] ) + ( 7.937 * [v-80] * [mr-90] ) + ( 11.23 * [v-90] * [mr-100] ) + ( 15.19 * [v-100] * [mr-110] ) + ( 19.986 * [v-110] * [mr-120] ) + ( 25.817 * [v-120] * [mr-130] ) + ( 32.525 * [v-130] * [mr-140] ) + ( 40.309 * [v-140] * [mr-150] ) + ( 49.547 * [v-150] * [mr-160] ) + ( 59.723 * [v-160] * [mr-170] ) + ( 71.384 * [v-170] * [mr-180] ) + ( 84.451 * [v-180] * [mr-190] ) + ( 99.004 * [v-190] * [mr-200] ) + ( 115.322 * [v-200] * [mr-210] ) + ( 133.087 * [v-210] * [mr-220] ) + ( 152.797 * [v-220] * [mr-230] ) + ( 174.094 * [v-230] * [mr-240] )
[stika-id] * ( 0.3457 * [mr-30] ) + ( 0.83 * [v-30] * [mr-40] ) + ( 1.61 * [v-40] * [mr-50] ) + ( 2.884 * [v-50] * [mr-60] ) + ( 4.477 * [v-60] * [mr-70] ) + ( 6.616 * [v-70] * [mr-80] ) + ( 9.302 * [v-80] * [mr-90] ) + ( 12.595 * [v-90] * [mr-100] ) + ( 16.06 * [v-100] * [mr-110] ) + ( 21.51 * [v-110] * [mr-120] )
[tolstolobik-id] * ( 0.726 * [mr-30] ) + ( 1.776 * [v-30] * [mr-40] ) + ( 3.687 * [v-40] * [mr-50] ) + ( 6.529 * [v-50] * [mr-60] ) + ( 10.541 * [v-60] * [mr-70] ) + ( 15.854 * [v-70] * [mr-80] ) + ( 22.49 * [v-80] * [mr-90] ) + ( 31.39 * [v-90] * [mr-100] ) + ( 41.29 * [v-100] * [mr-110] ) + ( 54.37 * [v-110] * [mr-120] )
[uhor-id] * ( 0.1338 * [mr-30] ) + ( 0.244 * [v-30] * [mr-40] ) + ( 0.4 * [v-40] * [mr-50] ) + ( 0.547 * [v-50] * [mr-60] ) + ( 0.842 * [v-60] * [mr-70] ) + ( 1.049 * [v-70] * [mr-80] ) + ( 1.286 * [v-80] * [mr-90] ) + ( 1.642 * [v-90] * [mr-100] ) + ( 2.038 * [v-100] * [mr-110] ) + ( 2.256 * [v-110] * [mr-120] )
( [karas-distanc] * [karas-id] ) + ( [kapr-distanc] * [kapr-id] ) + ( [amur-distanc] * [amur-id] ) + ( [bolen-distanc] * [bolen-id] ) + ( [candat-distanc] * [candat-id] ) + ( [cejn-distanc] * [cejn-id] ) + ( [hlavatka-distanc] * [hlavatka-id] ) + ( [jelecjesen-distanc] * [jelecjesen-id] ) + ( [jelecproudnik-distanc] * [jelecproudnik-id] ) + ( [jelectloust-distanc] * [jelectloust-id] ) + ( [lin-distanc] * [lin-id] ) + ( [lipan-distanc] * [lipan-id] ) + ( [okoun-distanc] * [okoun-id] ) + ( [ostroretka-distanc] * [ostroretka-id] ) + ( [parma-distanc] * [parma-id] ) + ( [perlin-distanc] * [perlin-id] ) + ( [plotice-distanc] * [plotice-id] ) + ( [podoustev-distanc] * [podoustev-id] ) + ( [pstruhduhovy-distanc] * [pstruhduhovy-id] ) + ( [pstruhobecny-distanc] * [pstruhobecny-id] ) + ( [siven-distanc] * [siven-id] ) + ( [sumec-distanc] * [sumec-id] ) + ( [stika-distanc] * [stika-id] ) + ( [tolstolobik-distanc] * [tolstolobik-id] ) + ( [uhor-distanc] * [uhor-id] ) + ( [cejnek-distanc] * [cejnek-id] ) + ( [jeseterm-distanc] * [jeseterm-id] ) + ( [sihp-distanc] * [sihp-id] ) + ( [sihs-distanc] * [sihs-id] )
( [prirust-30] * [mr-30] ) + ( [prirust-40] * [v-30] * [mr-40] ) + ( [prirust-50] * [v-40] * [mr-50] ) + ( [prirust-60] * [v-50] * [mr-60] ) + ( [prirust-70] * [v-60] * [mr-70] ) + ( [prirust-80] * [v-70] * [mr-80] ) + ( [prirust-90] * [v-80] * [mr-90] ) + ( [prirust-100] * [v-90] * [mr-100] ) + ( [prirust-110] * [v-100] * [mr-110] ) + ( [prirust-120] * [v-110] * [mr-120] ) + ( [prirust-130] * [v-120] * [mr-130] ) + ( [prirust-140] * [v-130] * [mr-140] ) + ( [prirust-150] * [v-140] * [mr-150] ) + ( [prirust-160] * [v-150] * [mr-160] ) + ( [prirust-170] * [v-160] * [mr-170] ) + ( [prirust-180] * [v-170] * [mr-180] ) + ( [prirust-190] * [v-180] * [mr-190] ) + ( [prirust-200] * [v-190] * [mr-200] ) + ( [prirust-210] * [v-200] * [mr-210] ) + ( [prirust-220] * [v-210] * [mr-220] ) + ( [prirust-230] * [v-220] * [mr-230] ) + ( [prirust-240] * [v-230] * [mr-240] )
0.01 * [neprazdne-id-01]
0.01 * ( ( [karas-id] * [v-60] ) + ( [kapr-id] * [v-120] ) + ( [amur-id] * [v-120] ) + ( [bolen-id] * [v-120] ) + ( [candat-id] * [v-120] ) + ( [cejn-id] * [v-70] ) + ( [hlavatka-id] * [v-120] ) + ( [jelecjesen-id] * [v-70] ) + ( [jelecproudnik-id] * [v-40] ) + ( [jelectloust-id] * [v-70] ) + ( [lin-id] * [v-90] ) + ( [lipan-id] * [v-70] ) + ( [okoun-id] * [v-70] ) + ( [ostroretka-id] * [v-70] ) + ( [parma-id] * [v-100] ) + ( [perlin-id] * [v-60] ) + ( [plotice-id] * [v-60] ) + ( [podoustev-id] * [v-70] ) + ( [pstruhduhovy-id] * [v-100] ) + ( [pstruhobecny-id] * [v-120] ) + ( [siven-id] * [v-70] ) + ( [stika-id] * [v-120] ) + ( [tolstolobik-id] * [v-120] ) + ( [uhor-id] * [v-120] ) + ( [cejnek-id] * [v-50] ) + ( [jeseterm-id] * [v-80] ) + ( [sihp-id] * [v-60] ) + ( [sihs-id] * [v-80] ) )
( [zacatek-01] - [konec-01] + ( [druh-ryby-01] * [prirustky-01] ) * ( [delka-ryby-01] - 1 ) ) - [distanc-01]
,00 kg
[ks-01]
marker_kalendar

Kalendář akcí v kraji i okolí

October 2018

Friday, 19th

2018

October

{{ kalMoment(month).format('MMMM YYYY') }}
Dnes
 • {{calendar.name | startCase}}
Calendar Key
Den
Měsíc
Čas
Události
Na tento den není plánovaná žádná událost.
  12:00 PM
{{kalMoment(day.events[0][0].startDate.toJSDate()).format('Do')}}
Události{{kalMoment(day.events[0][0].startDate.toJSDate()).format('MMMM Do')}}
{{day.length}}


SUMARIZACE 2023 A UPOZORNĚNÍ K POVOLENKÁM PRO ROK 2024

Do nabídky Ke stažení byly přidány tabulky ve formátu Excel k vyplnění a odeslání sumáře v elektronické podobě kam se dostanete kliknutím na MENU vpravo nahoře a potom úplně dole na odkaz Ke stažení, nebo po kliknutí na tlačítko.

Dbejte prosím na následující omezení při sestavování QR platby.

Měsíční povolenky jsou
ZRUŠENY!

CELOREPUBLIKOVÉ POVOLENKY se budou v roce 2024* prodávat na 4 vybraných PS MRS: v Brně, Blansku, Břeclavi a Velkém Meziříčí.
*Jedná se o opatření platné pro rok 2024.

Termíny výdejů povolenek:

 • 27. 1. 2024 od 8:00 hod.
 • 10. 2. 2024 od 8:00 hod.
 • 24. 2. 2024 od 8:00 hod.


marker_aktuality
[nápověda]

AKTUALITY

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI

 1. Výbor pobočného spolku MRS p. s. Uherský Brod , Vás co nejsrdečněji zve na členskou výroční schůzi, která se uskuteční dne 21.3. 2020 v 9:00 v kinosále Kina Máj Uherský Brod. Adresa: Kino Máj, mám. 1 Máje 2057, 688 01 Uherský Brod.
 2. Program schůze:
  1. Zahájení
  2. Volba komisí
  3. Přednesení zpráv o činnosti a hospodaření za kalendářní rok 2019
  4. Schválení plánu hospodářské činnosti na kalendářní rok 2020
  5. Volba nových členů výboru
  6. Volba nových členů kontrolní a revizní komise
  7. Schválení usnesení
  8. Diskuze
  9. Závěr
František Šustek
předseda MRS PS Uherský Brod
aktualizace: 3.2.2020

NÁVRH PROGRAMU VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE

 1. Výbor pobočného spolku s názvem Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Uherský Brod , zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 18270 , se sídlem Na Láně 1976 Uherský Brod 688 01, IČ 00557331 (dále jen „pobočný spolek“), zveřejňuje dnem 21.12.2019 na webových stránkách pobočného spolku www.rybariub.cz, dále na Facebooku, Twiteru, Instagramu, návrh programu nadcházející výroční členské schůze pobočného spolku sestavený výborem pobočného spolku.
 2. Návrh programu nadcházející výroční členské schůze pobočného spolku:
  1. Zahájení
  2. Volba komisí
  3. Přednesení zpráv o činnosti a hospodaření za kalendářní rok 2019
  4. Schválení plánu hospodářské činnosti na kalendářní rok 2020
  5. Volba nových členů výboru
  6. Volba nových členů kontrolní a revizní komise
  7. Schválení usnesení
  8. Diskuze
  9. Závěr
 3. Členové pobočného spolku mají právo předkládat výboru pobočného spolku po dobu 14 dnů od zveřejnění tohoto návrhu programu doplňující body programu. Případné návrhy na doplnění programu nadcházející výroční členské schůze pobočného spolku je třeba, aby členové pobočného spolku učinili písemně a tyto zaslali pobočnému spolku na adresu jeho sídla uvedenou výše nebo na e-mail info@rybariub.cz
 4. Tento rok je volební – proto pokud máte nějaké návrhy kandidátů pro práci ve výboru, nebo v hospodářském odboru pobočného spolku, zašlete je na e-mail. Návrhy je možno posílat do konce ledna 2020.
aktualizace: 21.12.2019

NOVÉ UMÍSTĚNÍ SCHRÁNKY

Změnili jsme umístnění schránky. Rybáři mohou již nyní odevzdávat sumáře a povolenky na novém místě. Změna je v duchu změny místa výdeje povolenek, kdy důvodem k tomuto kroku je zejména lepší dostupnost parkování.

Pivnice Axa

Stacks Image 5352
aktualizace: 17.12.2019

TERMÍNY VÝDEJE POVOLENEK

 1. 25.1.2020 v čase 8:00-12:00
 2. 8.2.2020 v čase 8:00-12:00
 3. 22.2.2020 v čase 8:00-12:00

Změna místa výdeje - Pivnice AXA

 • Brigády - povinnost odpracovat stanovený počet brigádnických hodin byla zrušena. Od nového roku již brigádnické hodiny nebudou a nesmí být na členech vyžadovány! To platí i pro finanční náhrady za neodpracované brigádnické hodiny. Z toho důvodu není nutno mít sebou brigádnický průkaz.
 • Roční členský příspěvek - výše ročního členského příspěvku byla stanovena na 1.250,-Kč pro členy od 16ti let (bez výjimky).
 • Nový členský příspěvek - nově byl zaveden udržovací členský příspěvek ve výši 450,-Kč. Člen, který v daném roce nebude žádat o vydání povolenky si od nového roku může zakoupit členský příspěvek s nižší sazbou. V případě, že se v průběhu roku rozhodne povolenku si pořídit, je povinen uhradit opětovně členský příspěvek, tentokrát v plné výši 1.250,-Kč. Předchozí členský příspěvek ve výši 450,-Kč se však nevrací.

Ceny povolenek pro členy MRS

Druh povolenky Mimopstruhová MP republiková Pstruhová P republiková
Roční 950,- 3 550,- 1 000,- 3 700,-
Poloviční 500,- x 500,- x
Měsíční 650,- x 650,- x
Týdenní 400,- x 400,- x
Denní 150,- x 150,- x
Mládež 300,- x 300,- x
Druh povolenky Mimopstruhová MP republiková
Roční 950,- 3 550,-
Poloviční 500,- x
Měsíční 650,- x
Týdenní 400,- x
Denní 150,- x
Mládež 300,- x
Druh povolenky Pstruhová P republiková
Roční 1 000,- 3 700,-
Poloviční 500,- x
Měsíční 650,- x
Týdenní 400,- x
Denní 150,- x
Mládež 300,- x
UPOZORNĚNÍ: nelze vydat povolenku, pokud nejsou údaje žadatele na členské legitimaci aktuální - zejména fotografie! V situaci, kdy se současný vzhled výrazným způsobem liší od fotografie na legitimaci, bude zájemce o vydání povolenky k lovu nejprve vyzván k předložení aktuální fotografie za účelem vystavení nového průkazu člena. „Výrazným způsobem“ se rozumí zejména rozdíl současného vzhledu mladé osoby v porovnání s fotografií na členském průkazu z let školní docházky. U mužů také změna v podobě vousů apod.
aktualizace: 10.12.2019

DŮLEŽITÉ ZMĚNY V CENÁCH ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ A BRIGÁDNICKÉ POVINNOSTI

Na IX. Sjezdu Moravského rybářského svazu, z.s. konaném dne 5. 10. 2019 v Blansku byly přijaty zásadní změny právních dokumentů MRS z.s. s platností od 1. 1. 2020.

Změny ve stanovách:

 • Brigády - povinnost odpracovat stanovený počet brigádnických hodin byla zrušena. Od nového roku již brigádnické hodiny nebudou a nesmí být na členech vyžadovány! To platí i pro finanční náhrady za neodpracované brigádnické hodiny.
 • Roční členský příspěvek - výše ročního členského příspěvku byla stanovena na 1.250,-Kč pro členy od 16ti let (bez výjimky).
 • Nový členský příspěvek - nově byl zaveden udržovací členský příspěvek ve výši 450,-Kč. Člen, který v daném roce nebude žádat o vydání povolenky si od nového roku může zakoupit členský příspěvek s nižší sazbou. V případě, že se v průběhu roku rozhodne povolenku si pořídit, je povinen uhradit opětovně členský příspěvek, tentokrát v plné výši 1.250,-Kč. Předchozí členský příspěvek ve výši 450,-Kč se však nevrací.

Uvedené změny byly schváleny sjezdem MRS, z.s. a jsou platné napříč celým svazem. Znamená to, že všechny pobočné spolky jsou těmito změnami vázány a nelze z nich získat ani uplatnit žádnou vyjímku.

Nutno podotknou, že delegáti našeho PS pro navrhované změny nehlasovali a byli ve všech bodech přehlasováni delegáty ostatních PS.

Změny Bližších podmínek výkonu rybářského práva na revírech mimopstruhových:

 • Povinné vybavení - při lovu musí mít rybář u sebe platný rybářský lístek, povolenku k lovu, Bližší podmínky výkonu rybářského práva (pouze v tištěné podobě) a členskou legitimaci (pokud je členem MRS nebo ČRS).
 • Počet a množství úlovku - rybář si v jednom dni může přisvojit, i když loví na více rybářských revírech, nejvýše 7 kg všech druhů ryb. Dojde-li k překročení tohoto limitu poslední ulovenou rybou, lze si i tuto rybu přisvojit. Denní úlovek kapra, štiky, candáta, sumce a amura je omezen na 1 ks denně, přičemž je možná jejich kombinace do celkového počtu 2 ks. Po přisvojení si 2 kusů úlovku uvedených ryb, končí denní lov, i když tento nedosahuje maximální povolenou hmotnost celkového denního úlovku 7 kg. Úlovek lína je omezen na 3 kusy denně. Byla-li si osobou provádějící lov přisvojena ryba, kterou celková hmotnost úlovku přesáhla 7 kg, končí jejím přisvojením denní lov.
Stacks Image 5163
Stacks Image 4936
aktualizace: 12.11.2019
marker_kontakt

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Na níže uvedených telefonních číslech a e-mailové adrese nás můžete kontaktovat; ve věcech výdeje povolenek kontaktujte hospodáře, ve věcech prodeje členských známek účetní a v problematice členské základny jednatele.

MRS P.S. UHERSKÝ BROD

 • IČ: 00557331
 • Adresa: Na Láně 1976, 688 01 UHERSKÝ BROD
 • Datová schránka: c5hhfcj
 • Číslo účtu: 1540095359/0800

Kontakt & korespondence

 • František Šustek
 • Na Láně 1976, 688 01 UHERSKÝ BROD

E-mail & telefon

 • info@rybariub.cz
 • Předseda: František Šustek ml., predseda@rybariub.cz, 737 696 464
 • Jednatel: Radek Šustek, admin@rybariub.cz
 • Hospodář: Zdeněk Mahdal, hospodar@rybariub.cz, 734 765 691
 • Vedoucí mládeže: Ing. Martin Zatloukal, krouzek@rybariub.cz, 774 939 003
 • Účetní: Martina Tlachová, ucetni@rybariub.cz, 732 525 678
 • Vedoucí rybářské stráže: Miroslav Hudeček, 732 950 209
 • Správce chaty Ordějov: Roman Mahdal, chata@rybariub.cz, 732 628 540
 • Zást. správce chaty Ordějov: Jarmila Mahdalová, 606 951 476
 • Člen výboru: Robert Janoš, 774 080 862
 • Člen výboru: Petr Špaček, 604 535 494
 • Referent pro vody pstruhové a čistotu vod: Ladislav Pilka, 603 885 119
 • Předseda KRK: Jiří Kubík, 605 186 601

Sběrná schránka

 • Pivnice Axa, Partyzánů 2031, 688 01 UHERSKÝ BROD
 • slouží k podání nebo odeslání písemností, např. sumáře


 1. Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Uherský Brod, Česká republika, jakožto provozovatel webových stránek a správce osobních údajů, užívá soubory cookies za účelem:
 • měření návštěvnosti webových stránek,
 • vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách a
 • fungování webových stránek.
 1. Lokálním uložením cookies za účelem uvedeným v odst. 1 se považuje za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné jen na základě zákonného důvodu, resp. oprávněného zájmu správce. Umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“).
 2. Cookies, které jsou ukládány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu jsou posuzovány v podobě hromadného celku a tím pádem v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.
 3. Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:
 4. služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
 5. Používání souborů cookie lze nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Soubory cookie lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookie.
 6. Informace o prohlížečích a o způsobu nastavení předvoleb pro soubory cookie a jak odmítnout používání souborů cookie v prohlížeči můžete nalézt na následujících webových stránkách:

Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Uherský Brod, Česká republika, je správcem osobních údajů. Osobní údaje zpracovává pro účely:
 1. vedení evidence adres členů spolku,
 2. zajišťování smluvních vztahů,
 3. vedení účetnictví a personální agendy.

Informace o zpracování osobních údajů:
 1. Právním základem pro zpracování osobních údajů je pode čl. 6. odst. 1 písm. a) GDPR, na základě uděleného souhlasu, podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, tj. zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR, tj. zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti.
 2. K Vašim osobním údajům bude mít přístup správce, jeho funkcionáři a případně též třetí osoby – zpracovatelé, kteří poskytují vhodné záruky a jejichž zpracování splňuje všechny požadavky GDPR, a které budou dostatečně chránit Vaše práva a Vaše osobní údaje. Těmito osobami jsou zejména právní a marketingoví poradci a dodavatelé IT služeb. Tyto osoby však budou mít přístup k těmto údajům jen po dobu nezbytně nutnou a v nezbytně nutném rozsahu, pokud to bude nutné pro poskytnutí služby a splnění zákonných požadavků.
 3. Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému zpracování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů občanů.
 4. Osobní údaje jsou zpracovávány po nezbytnou dobu, která je individuální v závislosti na jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.
 5. Máte právo:
 • požadovat přístup k osobním údajům,
 • subjekt údajů má právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním,
 • požadovat opravu nepřesných osobních údajů,
 • požadovat vymazání osobních údajů, popř. požadovat omezení - zpracování,
 • vznést námitku proti neoprávněnému zpracování osobních údajů,
 • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytly,
 • Kdykoliv můžete podat stížnost týkající se zpracování Vašich osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.
 1. Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaši žádost, pokud to bude časově možné, zpracujeme do 30 dní od doručení.
 2. Svá práva vůči organizaci a dotazy týkajících se informací o ochraně osobních údajů uplatňujte na adrese: info@rybariub.cz

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.