My Graphic

Výdej povolenek 2021

Z důvodu aktuální epidemiologické situace a podmínek stanovených vládou, je možné realizovat výdej povolenek pouze bezkontaktně. Proto úhrada poplatku za povolenku a členský příspěvek se nově provede v předstihu před výdejem bezhotovostně na číslo účtu.

   Pro snadnější a rychlejší zadání platby jsme pro Vás připravili generátor QR platebního kódu! Odpadá tak nutnost přepisování čísla účtu a ostatních položek a minimalizuje se chybovost zadání při odesílání platby. Podrobnější informace o jeho použití naleznete po klikutí na nápovědu.

Generátor QR kódu

[nápověda]   Jak určit, zda nakoupit povolenku a členský příspěvek pro dítě, nebo dospělého?

 • Členský příspěvek dospělí má povinnost hradit člen, který v roce členské platební povinnosti dosáhl nejméně 16 let, tzn., že jeho rok narození je 2005 a dřívější.
 • Členský příspěvek udržovací je určen pro členy, kteří v daném roce nebudou žádat o vydání povolenky k lovu ryb. V případě, že se člen po úhradě udržovacího členského příspěvku v průběhu daného roku rozhodne si povolenku k lovu ryb pořídit, je povinen uhradit celý členský příspěvek kategorie dospělí, nikoliv jen doplatek rozdílu mezi cenami obou příspěvků.
 • Členský příspěvek mládež má povinnost hradit člen, který v roce členské platební povinnosti dosahuje maximálně 15 let, tzn., že jeho rok narození je 2006 a pozdější.
 • Členský příspěvek školné hradí absolvent školení nových členů.
 • Členský příspěvek zápisné má povinnost hradit nový člen a člen, který v roce členské platební povinnosti nezaplatil do konce února členský příspěvek kategorie dospělí, nebo udržovací. Povinnost platby zapisného se nevztahuje na člena, který v roce členské platební povinnosti nedosahuje 16 let, tzn., že jeho rok narození je 2006 a pozdější.
 • Celoroční, celorepubliková, měsíční, týdenní a denní povolenka je určena pro členy ve věku od 18 let, tedy s rokem narození 2003 a dříve.
 • Na poloviční povolenku může uplatnit nárok pouze držitel průkazu ZTP, člen ve věku od 16 do 18 let (narozen v letech 2004 a 2005) a studující do 26 let věku (rok narození 1996 a později).
 • Povolenka pro mládež je určena členům ve věku do 15 let, tedy s rokem narození 2006 a později.

Top Layer

Pokud preferujete ruční zadání platby, věnujte, prosím, zvýšenou pozornost následujícímu postupu!

Bottom Layer

 1. Platbu proveďte na číslo účtu 1540095359/0800.
 2. Jako variabilní symbol uveď v platbě svůj datum narození ve formátu RRRRMMDD, tzn. datum 1.10.1980 zapiš jako 19801001 - stejně jako rodné číslo mimo číslo za lomítkem.
 3. Pro případnou nejasnost při identifikaci plátce uveďte do zprávy pro příjemce své jméno, příjmení, adresu bydliště, e-mail a telefonní číslo.
 4. Dle níže uvedených variant vyberte částku k úhradě a k ní přiřazený specifický symbol, který uvedeš v platbě vedle variabilního symbolu.

Po připsání částky na účet bude připravena (do obálky) členská známka a povolenka. Vydání potom proběhne na některém z níže uvedených termínů. Součástí výdeje bude kontrola členského průkazu!

   Členové, jejichž platby budou připsané na účtu MRS do středy 27. 1. 2021 vč., si mohou vyzvednout připravené povolenky vč. členských známek v sobotu 30. 1. 2021. Výdej bude zahájen v 8:00 hod. Platby připsané po tomto termínu do 3. 2. 2021 vč. - povolenky budou vyřízeny na dalším výdej, tj. 6. 2. 2021.

Termíny výdeje povolenek:
 1. 23. 1. 2021 od 8:00 hod.
 2. 30. 1. 2021 od 8:00 hod.
 3. 6. 2. 2021 od 8:00 hod.
Výdej proběhne v restauraci Axa, adresa Partyzánů 2031, Uherský Brod

   Rybář, který v loňském roce nezaplatil řádný nebo udržovací členský příspěvek (na členském průkaze má poslední členskou známku z roku 2019 a dříve) musí také uhradit tzv. zápisné. To provede druhou platbou se stejnými atributy jako u povolenky (číslo účtu, variabilní symbol, text pro příjemce) s tím rozdílem, že užije jiný / příslušný specifický symbol dle rozpisu níže. Totéž platí pro rybáře při převodu členství z jiného pobočné spolku.

Před vyzvednutím povolenky proveď vlastní kontrolu členského průkazu a zkontroluj, zda obsahuje aktuální údaje a volné místo na nalepení členské známky. Zkontroluj také aktuální podobu fotografie. V případě potřeby zhotovení nového průkazu tuto informaci uveď do zprávy pro příjemce při platbě vepsáním textu „Nový průkaz“! V takovém případě je potřeba k výdeji sebou vzít novou fotografii. Nebo pro urychlení výdeje je možné ji v předstihu zaslat v elektronické podobě na e-mail admin@rybariub.cz. K fotografii zaslané e-mailem do textu e-mailu připiš členské číslo a příjmení.

Zájemce o povolenku musí být držitelem platného rybářského lístku! Bez něj nelze povolenku vydat! Jeho platnost bude ověřena při výdeji povolenky. Proto v dostatečném předstihu před výdejem zkontroluj jeho platnost a v případě potřeby podej na Městském úřadu v Uherském Brodě žádost o vydání nového rybářského lístku. Jeho zhotovení však není na počkání a může trvat i několik dnů.

U povolenky pro ZTP a studenty proběhne kontrola nároku předložením průkazu ZTP nebo studentského průkazu při výdeji povolenky.

Stacks Image 613
Stacks Image 618
Stacks Image 623

Respektujte nařízení vlády!
Při vyzvedávání povolenek, prosím, dodržujte patřičné rozestupy při čekání ve frontě na výdej.

Jak určit zda nakoupit povolenku a členský příspěvek pro dítě, nebo dospělého?
Pro rozlišení, zda podle podmínek stanovených v rybářském řádu se na rybáře pohlíží jako na dítě, nebo dospělého je rozhodné, zda v roce nákupu povolenky dovršil a nebo dovrší do konce roku 16 let věku. To znamená, že rybáři s datem narození 31.12.2005 a dříve spadají do kategorie dospělí, rybáři s datem narození 1.1.2006 a později spadají do kategorie dítě.

Varianty specifických symbolů pro platby za povolenky a členské příspěvky:

  Tip! Platbu lze jednodušeji uskutečnit pomocí QR platebního kódu na této stránce nahoře! Pokud potřebnou kombinaci platby v seznamu níže nenaleznete, a chcete realizovat platbu z jakéhokoliv důvodu ručně, využijte generátor k vyhotovení platebních údajů - ty se zobrazí formou prostého textu pod vygenerovaným kódem.

 1. Roční mimopstruhová povolenka, členský příspěvek - částka k platbě 2250 Kč, specifický symbol 190100
 2. Roční mimopstruhová povolenka, členský příspěvek, zápisné - částka k platbě 3250 Kč, specifický symbol 140100
 3. Poloviční* mimopstruhová povolenka, členský příspěvek - částka k platbě 1800 Kč, specifický symbol 190500
 4. Poloviční* mimopstruhová povolenka, členský příspěvek, zápisné - částka k platbě 2800 Kč, specifický symbol 140500
 5. Celorepubliková mimopstruhová povolenka, členský příspěvek - částka k platbě 4900 Kč, specifický symbol 190300
 6. Celorepubliková mimopstruhová povolenka, členský příspěvek, zápisné - částka k platbě 5900 Kč, specifický symbol 140300
 7. Dětská mimopstruhová povolenka, členský příspěvek - částka k platbě 550 Kč, specifický symbol 391300
 8. Roční pstruhová povolenka, členský příspěvek - částka k platbě 2300 Kč, specifický symbol 190002
 9. Roční pstruhová povolenka, členský příspěvek, zápisné - částka k platbě 3300 Kč, specifický symbol 140002
 10. Poloviční* pstruhová povolenka, členský příspěvek - částka k platbě 1800 Kč, specifický symbol 190006
 11. Poloviční* pstruhová povolenka, členský příspěvek, zápisné - částka k platbě 2800 Kč, specifický symbol 140006
 12. Celorepubliková pstruhová povolenka, členský příspěvek - částka k platbě 5000 Kč, specifický symbol 190004
 13. Celorepubliková pstruhová povolenka, členský příspěvek, zápisné - částka k platbě 6000 Kč, specifický symbol 140004
 14. Dětská pstruhová povolenka, členský příspěvek - částka k platbě 550 Kč, specifický symbol 390014
 15. Udržovací členský příspěvek - částka k platbě 500 Kč, specifický symbol 290000
 16. Udržovací členský příspěvek, zápisné - částka k platbě 1500 Kč, specifický symbol 240000
 17. Roční mimopstruhová a pstruhová povolenka, členský příspěvek - částka k platbě 3250 Kč, specifický symbol 190102
 18. Roční mimopstruhová a pstruhová povolenka, členský příspěvek, zápisné - částka k platbě 4250 Kč, specifický symbol 140102
 19. Poloviční mimopstruhová a pstruhová povolenka, členský příspěvek - částka k platbě 2300 Kč, specifický symbol 190102
 20. Poloviční mimopstruhová a pstruhová povolenka, členský příspěvek, zápisné - částka k platbě 3300 Kč, specifický symbol 140102
 21. Dětská mimopstruhová a pstruhová povolenka, členský příspěvek - částka k platbě 850 Kč, specifický symbol 391314
* na poloviční povolenku mohou uplatnit nárok pouze držitelé osvědčení ZTP, mládež ve věku 16 - 18 let a studující do věku 26!

 • Vysvětlivky k částkám (klikni):
  1. 2250 Kč - chytací členská známka 1250 Kč, povolenka 950 Kč, poplatek* 50 Kč
  2. 3250 Kč - chytací členská známka 1250 Kč, povolenka 590 Kč, zápisné 1000 Kč, poplatek* 50 Kč
  3. 1800 Kč - chytací členská známka 1250 Kč, povolenka 500 Kč, poplatek* 50 Kč
  4. 2800 Kč - chytací členská známka 1250 Kč, povolenka 500 Kč, zápisné 1000 Kč, poplatek* 50 Kč
  5. 4900 Kč - chytací členská známka 1250 Kč, povolenka 3600 Kč, poplatek* 50 Kč
  6. 5900 Kč - chytací členská známka 1250 Kč, povolenka 3600 Kč, zápisné 1000 Kč, poplatek* 50 Kč
  7. 550 Kč - chytací členská známka 200 Kč, povolenka 300 Kč, poplatek* 50 Kč
  8. 2300 Kč - chytací členská známka 1250 Kč, povolenka 1000 Kč, poplatek* 50 Kč
  9. 3300 Kč - chytací členská známka 1250 Kč, povolenka 1000 Kč, zápisné 1000 Kč, poplatek* 50 Kč
  10. 1800 Kč - chytací členská známka 1250 Kč, povolenka 500 Kč, poplatek* 50 Kč
  11. 2800 Kč - chytací členská známka 1250 Kč, povolenka 500 Kč, zápisné 1000 Kč, poplatek* 50 Kč
  12. 5000 Kč - chytací členská známka 1250 Kč, povolenka 3700 Kč, poplatek* 50 Kč
  13. 6000 Kč - chytací členská známka 1250 Kč, povolenka 3700 Kč, zápisné 1000 Kč, poplatek* 50 Kč
  14. 550 Kč - chytací členská známka 200 Kč, povolenka 300 Kč, poplatek* 50 Kč
  15. 500 Kč - udržovací členská známka 450 Kč, poplatek* 50 Kč
  16. 1500 Kč - udržovací členská známka 450 Kč, zápisné 1000 Kč, poplatek* 50 Kč
  17. 3250 Kč - chytací členská známka 1250 Kč, povolenka 950 Kč, povolenka 1000 Kč, poplatek* 50 Kč
  18. 4250 Kč - chytací členská známka 1250 Kč, povolenka 950 Kč, povolenka 1000 Kč, zápisné 1000 Kč, poplatek* 50 Kč
  19. 2300 Kč - chytací členská známka 1250 Kč, 2 x povolenka 500 Kč, poplatek* 50 Kč
  20. 3300 Kč - chytací členská známka 1250 Kč, 2 x povolenka 500 Kč, zápisné 1000 Kč, poplatek* 50 Kč
  21. 850 Kč - chytací členská známka 200 Kč, 2 x povolenka 300 Kč, poplatek* 50 Kč
  * dodatečné náklady na přípravu výdeje, balné, dodatek k bližším podmínkám k výkonu rybářského práva.

Postup je velmi jednoduchý: z nabídky vyberte typ povolenky, typ členského příspěvku, v případě nezaplecení žádného z členských příspěvků v loňském roce zatrhněte zatržítko "zápisné", vyplňte požadované položky a klikněte na tlačítko "Generuj QR kód".

Generátor vygeneruje kód, který se zobrazí v místě piktogramu dlaně s mobilem, včetně textové informace o atributech platby pod kódem.
V mobilní aplikaci své banky potom načtěte kód z obrazovky počítače. Zobrazí se platební příkaz, který se automaticky vyplní platebními údaji obsaženými v kódu. Vy je pouze zkontrolujete, případně doplníte, a odešlete do své banky ke zpracování.

Najetím myší nad jednotlivé položky nabídky se zobrazí jejich cena. Najetím myší nad celkovou částku pod QR kódem se zobrazí v bublině složení celkové ceny. Je tak možno ještě před samotným naskenování kódu v mobilní aplikaci vaší banky a odesláním platby zkontrolovat, zda nebylo na nic zapomenuto a zda platba obsahuje všechny patřičné částky.

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.