My Graphic

Výdej povolenek 2024

Aktuální ceny členských příspěvků, zápisného a ceny povolenek k lovu vyplývají z rozhodnutí svazových orgánů MRS, z.s. Ceny jsou uvedeny na svazových stránkách pod odkazem / v záložce Pro rybáře

Výdej povolenek a členských známek proběhne, stejně jako v mimnulých letech, po bezhotovostní úhradě poplatků za povolenku a členský příspěvek na číslo účtu v předstihu před výdejem. Povolenku a známku členského příspěvku si po úhradě patřičné částky můžete vyzvednout na výdejním místě a v termínech uvedených níže!

   Pro snadnější a rychlejší zadání platby jsme pro Vás připravili generátor QR platebního kódu! Odpadá tak nutnost přepisování čísla účtu a ostatních položek a minimalizuje se chybovost zadání při odesílání platby. Podrobnější informace o jeho použití naleznete po klikutí na nápovědu.

Generátor QR kódu

[nápověda]


   Jak určit, zda nakoupit povolenku a členský příspěvek pro dítě, nebo dospělého?

Níže uvedené platí pro aktuální rok, tedy 2024, pokud není uvedeno jinak! Pro následující rok je zapotřebí všechny informace o roku narození navýšit +1.

 • Členský příspěvek dospělí má povinnost hradit člen, který v roce členské platební povinnosti dosáhl nejméně 16 let, tzn. u příspěvku na rok 2024 je to rok narození 2008 a dřívější.
 • Členský příspěvek udržovací je určen pro členy, kteří v daném roce nebudou žádat o vydání povolenky k lovu ryb. V případě, že se člen po úhradě udržovacího členského příspěvku v průběhu daného roku rozhodne si povolenku k lovu ryb pořídit, je povinen uhradit celý členský příspěvek kategorie dospělí, nikoliv jen doplatek rozdílu mezi cenami obou příspěvků.
 • Členský příspěvek mládež má povinnost hradit člen, který v roce členské platební povinnosti dosahuje maximálně 15 let, tzn. u příspěvku na rok 2024 je to rok narození 2009 a pozdější.
 • Členský příspěvek školné hradí absolvent školení nových členů.
 • Členský příspěvek zápisné má povinnost hradit nový člen a člen, který v roce členské platební povinnosti nezaplatil do konce února členský příspěvek kategorie dospělí, nebo udržovací. Povinnost platby zapisného se nevztahuje na člena, který v roce členské platební povinnosti nedosahuje 16 let, tzn., u příspěvku na rok 2024 je to rok narození 2009 a pozdější.
 • Celoroční, celorepubliková, měsíční, týdenní a denní povolenka je určena pro členy ve věku od 18 let, tzn. u povolenky na rok 2024 je to rok narození 2006 a dříve.
 • Na poloviční povolenku může uplatnit nárok pouze držitel průkazu ZTP, člen ve věku od 16 do 18 let (narozen v letech 2007 a 2008) a studující do 26 let věku (rok narození 1999 a později).
 • Povolenka pro mládež je určena členům ve věku do 15 let, tedy s rokem narození 2009 a později.

Top Layer

Pokud preferujete ruční zadání platby, věnujte, prosím, zvýšenou pozornost následujícímu postupu!

Bottom Layer

 1. Platbu proveďte na číslo účtu 1540095359/0800.
 2. Jako variabilní symbol uveď v platbě svůj datum narození ve formátu RRRRMMDD, tzn. datum 1.10.1980 zapiš jako 19801001 - stejně jako rodné číslo mimo číslo za lomítkem.
 3. Pro případnou nejasnost při identifikaci plátce uveďte do zprávy pro příjemce své jméno, příjmení, adresu bydliště, e-mail a telefonní číslo.
 4. Dle níže uvedených variant vyberte částku k úhradě a k ní přiřazený specifický symbol, který uvedeš v platbě vedle variabilního symbolu.

Po připsání částky na účet bude připravena (do obálky) členská známka a povolenka. Vydání potom proběhne na některém z níže uvedených termínů. Součástí výdeje bude kontrola členského průkazu!

   Členové, jejichž platby budou připsané na účtu MRS ve výdejním týdnu do středy, si mohou vyzvednout připravené povolenky vč. členských známek na výdeji v sobotu daného týdne. Výdej bude zahájen v 8:00 hod. Platby připsané po tomto termínu budou vyřízeny na dalším výdej.

Termíny výdeje povolenek:
 1. 27. 1. 2024 od 8:00 do 12:00 hod.
 2. 10. 2. 2024 od 8:00 do 12:00 hod.
 3. 24. 2. 2024 od 8:00 do 12:00 hod.
Výdej proběhne v restauraci Axa, adresa Partyzánů 2031, Uherský Brod

   Rybář, který v letošním roce nezaplatil řádný, nebo udržovací členský příspěvek do konce února (na členském průkaze má poslední členskou známku z roku 2023 nebo dříve) a chce si na rok 2024 zakoupit povolenku k lovu, musí vedle členského příspěvku uhradit také tzv. zápisné. To provede volbou platby s atributy jako u povolenky (číslo účtu, variabilní symbol, text pro příjemce) s tím rozdílem, že užije jiný / příslušný specifický symbol dle rozpisu variant specifických symbolů pro platby na této stránce. Totéž platí pro rybáře při převodu členství z jiného pobočné spolku.

Před vyzvednutím povolenky proveď vlastní kontrolu členského průkazu a zkontroluj, zda obsahuje aktuální údaje a volné místo na nalepení členské známky. Zkontroluj také aktuální podobu fotografie. V případě potřeby zhotovení nového průkazu tuto informaci uveď do zprávy pro příjemce při platbě vepsáním textu „Nový průkaz“! U platby QR kódem text „Nový průkaz“ napiš do políčka pro poznámku. V takovém případě je potřeba k výdeji sebou vzít novou fotografii, nebo pro urychlení výdeje je možné ji v předstihu zaslat v elektronické podobě na e-mail admin@rybariub.cz. K fotografii zaslané e-mailem do textu e-mailu připiš členské číslo a příjmení. Kliknutím myší na výše uvedený e-mail se zobrazí předvyplněná e-mailová zpráva, kde již stačí jen doplnit požadované údaje, přiložit soubor s fotografií a odeslat.

Zájemce o povolenku musí být držitelem platného rybářského lístku! Bez něj nelze povolenku vydat! Jeho platnost bude ověřena při výdeji povolenky. Proto v dostatečném předstihu před výdejem zkontroluj jeho platnost a v případě potřeby podej na Městském úřadu v Uherském Brodě žádost o vydání nového rybářského lístku. Jeho zhotovení však není na počkání a může trvat i několik dnů.

U povolenky pro ZTP a studenty proběhne kontrola nároku předložením průkazu ZTP nebo studentského průkazu při výdeji povolenky.

Varianty specifických symbolů pro platby za povolenky a členské příspěvky:

  Tip! Platbu lze jednodušeji uskutečnit pomocí QR platebního kódu na této stránce nahoře! Pokud potřebnou kombinaci platby v seznamu níže nenaleznete, a chcete realizovat platbu z jakéhokoliv důvodu ručně, využijte generátor k vyhotovení platebních údajů - ty se zobrazí formou prostého textu pod vygenerovaným kódem.

 1. Roční mimopstruhová povolenka, členský příspěvek - částka k platbě 2 750 Kč, specifický symbol 190100
 2. Roční mimopstruhová povolenka, členský příspěvek, zápisné - částka k platbě 3 750 Kč, specifický symbol 140100
 3. Poloviční* mimopstruhová povolenka, členský příspěvek - částka k platbě 2 200 Kč, specifický symbol 190500
 4. Poloviční* mimopstruhová povolenka, členský příspěvek, zápisné - částka k platbě 3 200 Kč, specifický symbol 140500
 5. Dětská mimopstruhová povolenka, členský příspěvek - částka k platbě 700 Kč, specifický symbol 391300
 6. Roční pstruhová povolenka, členský příspěvek - částka k platbě 2 800 Kč, specifický symbol 190002
 7. Roční pstruhová povolenka, členský příspěvek, zápisné - částka k platbě 3 800 Kč, specifický symbol 140002
 8. Poloviční* pstruhová povolenka, členský příspěvek - částka k platbě 2 300 Kč, specifický symbol 190006
 9. Poloviční* pstruhová povolenka, členský příspěvek, zápisné - částka k platbě 3 300 Kč, specifický symbol 140006
 10. Dětská pstruhová povolenka, členský příspěvek - částka k platbě 700 Kč, specifický symbol 390014
 11. Udržovací členský příspěvek - částka k platbě 600 Kč, specifický symbol 290000
 12. Udržovací členský příspěvek, zápisné - částka k platbě 1 600 Kč, specifický symbol 240000
 13. Roční mimopstruhová a pstruhová povolenka, členský příspěvek - částka k platbě 4 050 Kč, specifický symbol 190102
 14. Roční mimopstruhová a pstruhová povolenka, členský příspěvek, zápisné - částka k platbě 5 050 Kč, specifický symbol 140102
 15. Poloviční mimopstruhová a pstruhová povolenka, členský příspěvek - částka k platbě 3 000 Kč, specifický symbol 190506
 16. Poloviční mimopstruhová a pstruhová povolenka, členský příspěvek, zápisné - částka k platbě 4 000 Kč, specifický symbol 140506
 17. Dětská mimopstruhová a pstruhová povolenka, členský příspěvek - částka k platbě 1 100 Kč, specifický symbol 391314
* na poloviční povolenku mohou uplatnit nárok pouze držitelé osvědčení ZTP, mládež ve věku 16 - 18 let a studující do věku 26!

 • Vysvětlivky k částkám (klikni):
  1. 2 750 Kč - chytací členská známka 1 400 Kč, povolenka 1 250 Kč, poplatek* 100 Kč
  2. 3 750 Kč - chytací členská známka 1 400 Kč, povolenka 1 250 Kč, zápisné 1 000 Kč, poplatek* 100 Kč
  3. 2 200 Kč - chytací členská známka 1 400 Kč, povolenka 700 Kč, poplatek* 100 Kč
  4. 3 200 Kč - chytací členská známka 1 400 Kč, povolenka 700 Kč, zápisné 1 000 Kč, poplatek* 100 Kč
  5. 700 Kč - chytací členská známka 200 Kč, povolenka 400 Kč, poplatek* 100 Kč
  6. 2 800 Kč - chytací členská známka 1 400 Kč, povolenka 1 300 Kč, poplatek* 100 Kč
  7. 3 800 Kč - chytací členská známka 1 400 Kč, povolenka 1 300 Kč, zápisné 1 000 Kč, poplatek* 100 Kč
  8. 2 300 Kč - chytací členská známka 1 400 Kč, povolenka 800 Kč, poplatek* 100 Kč
  9. 3 300 Kč - chytací členská známka 1 400 Kč, povolenka 800 Kč, zápisné 1 000 Kč, poplatek* 100 Kč
  10. 700 Kč - chytací členská známka 200 Kč, povolenka 400 Kč, poplatek* 100 Kč
  11. 600 Kč - udržovací členská známka 500 Kč, poplatek* 100 Kč
  12. 1 600 Kč - udržovací členská známka 500 Kč, zápisné 1 000 Kč, poplatek* 100 Kč
  13. 4 050 Kč - chytací členská známka 1 400 Kč, povolenka 1 250 Kč, povolenka 1 300 Kč, poplatek* 100 Kč
  14. 5 050 Kč - chytací členská známka 1 400 Kč, povolenka 1 250 Kč, povolenka 1 300 Kč, zápisné 1 000 Kč, poplatek* 100 Kč
  15. 3 000 Kč - chytací členská známka 1 400 Kč, mimopstruhová 700 Kč, pstruhová 800 Kč, poplatek* 100 Kč
  16. 4 000 Kč - chytací členská známka 1 400 Kč, mimopstruhová 700 Kč, pstruhová 800 Kč, zápisné 1 000 Kč, poplatek* 100 Kč
  17. 1 100 Kč - chytací členská známka 200 Kč, 2 x povolenka 400 Kč, poplatek* 100 Kč
  * dodatečné náklady na přípravu výdeje, balné, dodatek k bližším podmínkám k výkonu rybářského práva.

Postup je velmi jednoduchý: z nabídky vyberte typ povolenky, typ členského příspěvku, v případě nezaplecení žádného z členských příspěvků v loňském roce zatrhněte zatržítko "zápisné", vyplňte požadované položky a klikněte na tlačítko "Generuj QR kód".

Generátor vygeneruje kód, který se zobrazí v místě piktogramu dlaně s mobilem, včetně textové informace o atributech platby pod kódem.
V mobilní aplikaci své banky potom načtěte kód z obrazovky počítače. Zobrazí se platební příkaz, který se automaticky vyplní platebními údaji obsaženými v kódu. Vy je pouze zkontrolujete, případně doplníte, a odešlete do své banky ke zpracování.

Najetím myší nad jednotlivé položky nabídky se zobrazí jejich cena. Najetím myší nad celkovou částku pod QR kódem se zobrazí v bublině složení celkové ceny. Je tak možno ještě před samotným naskenování kódu v mobilní aplikaci vaší banky a odesláním platby zkontrolovat, zda nebylo na nic zapomenuto a zda platba obsahuje všechny patřičné částky.


UPOZORNĚNÍ K POVOLENKÁM PRO ROK 2024


Dbejte prosím na následující omezení při sestavování QR platby.

Měsíční povolenky jsou
ZRUŠENY!

CELOREPUBLIKOVÉ POVOLENKY se budou v roce 2024* prodávat na 4 vybraných PS MRS: v Brně, Blansku, Břeclavi a Velkém Meziříčí.
*Jedná se o opatření platné pro rok 2024.

Termíny výdejů povolenek:

 • 27. 1. 2024 od 8:00 hod.
 • 10. 2. 2024 od 8:00 hod.
 • 24. 2. 2024 od 8:00 hod.

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.