Pobočný spolek v Uherském Brodě

Stacks Image 35

HISTORIE NAŠEHO SPOLKU


Výtah z kroniky MRS v Uherském Brodě, p. s.


Na jaře roku 1909 několik ctihodných občanů Uherského Brodu založilo rybářský spolek. U jeho zrodu stál mlynář Kozák, obchodníci Jan Plot a Prillinger, kteří vypracovali v německém jazyce stanovy spolku a zaslali žádost o jejich schválení na c. k. místodržitelství do Brna. Dne 17.5.1909 byla zaslána c. k. místodržitelstvím v Brně na okresní hejtmanství v Uherském Brodě německy psaná listina ve které se uvádí, že stanovy pro založení rybářského spolku jsou schváleny. V této době měl rybářský spolek asi 10 členů a jeho revír byla řeka Olšava až po soutok s řekou Moravou včetně všech potoků, které se do Olšavy vlévaly. Byl to revír o délce zhruba 170 km, včetně Luhačovic a Bojkovic. Po založení spolku měli právo rybolovu v náhonech pro mlýny rovněž mlynáři. V té době se lovily hlavně jelci-tloušti a proudníci, ostroretky, parmy, plotice, cejni a raci. Vzácně kapři a okouni. O štikách, candátech, sumcích a pstruzích v Olšavě v době před I. světovou válkou ani několik let po ní nebylo vůbec slyšet. Se soustavným osazováním řeky kapry a štikami se začalo až dva roky po II. světové válce. Přilehlé potoky se osazovaly pstruhy již v době II. světové války.

Po vybudování luhačovské přehrady v roce 1930 se rybáři z Luhačovic osamostatnili. A po II. světové válce se osamostatnili i rybáři z Bojkovic. Po této odluce čítal uherskobrodský spolek na 40 členů.

Dnes je Olšava od Bojkovic až po soutok s Moravou regulovaná. Některé mlýnské stavy a náhony zmizely nenávratně, po některých jsou jen zbytky. Řeka i se svými přítoky kdysi tekla svobodně, bez zásahů lidské činnosti, bez regulece. Ryb a raků v tu dobu byla hojnost.

Také vody v řece teklo daleko více než je tomu dnes. Někdy ji bylo až tolik, že se rozlila do svého okolí a způsobila celou řadu povodní. Největší byly v letech 1910, 1919, 1930, 1961 a 1997.

Bohatství ryb v Olšavě bylo decimováno asi od roku 1924 hromadnými otravami odpady z Janáčkova pivovaru. Velmi těžkou otravu zavinila po II. světové válce i brodská zbrojovka. Od poloviny 50. let minulého století se začala zhoršovat kvalita vody víc a víc. Nemalou měrou se na tom podílelo JZD, rozšiřování místních závodů, "divoká" kanalizace ve městě a v přilehlých obcích a také Lázně Luhačovice. V 70. až 90. letech minulého století přišlo v našich revírech k dalším otravám (1978, 1982, 1985, 1990, 1992) Od poloviny 90. let se čistota vody pořád zlepšuje a to i díky ČOV v Uherském Brodě.

S přibývajícím počtem členů přistupuje rybářský spolek k budování rybniční soustavy a srubu ve Vinohradech. Rybníky se budovaly ručně, jediným nářadím byl krumpáč, lopata, rýč a kolečka. Výstavba probíhala svépomocí - pro nové členy byla brigádnická povinnost 40 hodin pro starší členy 20 hodin. Za dva roky byl rybník napuštěn. V následujících letech přibyla soustava rybníků Kačárna. Další tři chovné rybníčky byly vybudovány našimi členy v 70. letech minulého století nad obcí Šumice. Rybníky slouží k odchovu kapra, lína, amura a candáta. Jeden menší odchovný rybník, který slouží k odchovu lososovitých ryb je v Nivnici. V 50. letech nám přibyla do revíru nádrž Nad obcí ve Strání-Květná. Straňanský rybník na potoku Klanečnice budovala obec Strání v letech 1950-1952. Také obec Březová vybudovala na tamním potoku pod dědinou rybník zvaný Kožiarky (1,5 ha) osazovaný naší organizací. Nádrž u bývalého pionýského tábora Suchá Loz má výměru 3 ha a nazývá se Lubná.
Stacks Image 12
Začátkem 70. let dostal uherskobrodský rybářský spolek do užívání nádrž Ordějov, pojmenovanou podle bývalého velkostatku a vybudovanou jako závlahovou 16 ha nádrž na potoku Korečnice nad obcí Suchá Loz. Do roku 1978 byla do našeho revíru začleněna rovněž pstruhová přehradní nádrž nad obcí Ludkovice - v roce 1978 byla nádrž prohlášená za vodárenskou a spolku byl z tohoto revíru odňat výkon rybářského práva. V této době měla naše organizace do svého revíru rovněž začleněnou nádrž v Březůvkách, která nám od 80 let sloužila pro odchov K2. Později byla tato nádrž převedena pro MO MRS Zlín. Pstruhové lovné revíry jsou Biskupský potok, Nivnička a Klanečnice. Přítoky slouží k odchovu pstruha potočního. V 70. letech byl zpracován projekt na jednoduchou chatu na nádrži Ordějov. Tento projekt byl několikrát přepracován a výstavba pokračovala do 90. let. V roce 1975 byly zavedeny krajské a celosvazové povolenky a tím se možnost rybářského vyžití značně rozšířila. V 80. letech měla naše organizace zhruba 800 členů včetně mládeže. V této době začala také tradice každoročních rybářských večírku. Nejprve ve staré sokolovně, později ve sportovní hale, kde kapacita 1050 míst mnohdy nepostačovala. Významné změny přinesl rok 1991, kdy došlo k rozdělení ČRS na ČRS a MRS.

V této době byly ministerstvem zemědělství vystaveny nové dekrety na revíry kde uživateli revíru nejsou jednotlivé místní organizace ale KV MRS v Brně. V dekretech stanovuje ministerstvo zemědělství počty a druhy ryb, které je uživatel revíru povinen vysazovat.

MRS zabezpečuje plnění zarybňovací povinnosti produkcí rybích násad prostřednictvím jednotlivých místních organizací nebo nákupem od jiných výrobců. Hospodářská činnost jednotlivých MO je každoročně vyhodnocována za přítomnosti příslušných orgánů stání správy na prověrkách hospodaření. Svazový výbor MRS rovněž rozhoduje o výjimkách a dodatcích pro jednotlivé revíry. Zasedání svazového výboru v Brně se pravidelně zúčastňuje předseda našeho spolku.

Pravidelně vysazovanou rybou do našeho revíru je kapr, lín, štika, sumec, candát, bolen, parma, ostroretka, bílá ryba, pstruh potoční, pstruh duhový a lipan. Nepravidelně byl vysazován amur, úhoř, maréna a podoustev.

V roce 2009 náš spolek oslavil 100. výročí své existence. V tu dobu čítal na 1040 členů - 800 dospělých a 240 mládežníků.

O chod našeho spolku se stará výbor v čele s předsedou a školenými hospodáři. O dodržování rybářského řádu, pořádek u vody se stará rybářská stráž. Tradicí se staly rybářské závody na nádrži Ordějov pro dospělé a pro mládež.

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.