Elektronický sumář

Pokyny k vyplnění eSumáře

Elektronický sumář - eSumář

Při sestavování elektronického sumáře jsme vycházeli z reálné papírové podoby sumáře. Vyplňování eSumáře probíhá tedy stejně, nebo obdobně, jako by jsi vyplňoval papírovou verzi. Vzhledem k tomu, že se budeš pohybovat v počítačovém prostředí, lze využít mj. sčítací funkce eSumáře, kdy jednotlivé položky např. kapra zapsaného v povolence u konkrétního revíru, před zápisem do eSumáře můžeš sčítat postupně ve formuláři (eSumář sečte kusy i váhu) stejně, jako by jsi prováděl výpočet na kalkulačce, nebo poznámkovém bloku. Nebo jako u u papírové podoby sumáře, můžeš výpočty provést na poznámkovém papíru (či na ruční kalkulačce) a do eSumáře vepsat až hotové součty. Volba postupu záleží jen na tvé osobní preferenci.

K vyplnění eSumáře bude potřeba mít k dispozici u počítače:
 • členský průkaz,
 • aktuální povolenku, nebo povolenky.

Před samotným zahájením vyplňování eSumáře, je zapotřebí zhotovit fotokopii povolenky (povolenek) z každé její strany.

Postup při zhotovení fotokopie povolenky

Zhotovení fotokopie, prosím, věnuj zvýšenou pozornost. Je potřeba dodržet následující zásady:
 • formát souboru - fotokopie musí být JPG,
 • čitelnost - před odesláním zkontroluj čitelnost souboru, text nesmí být rozmazaný nebo rozostřený,
 • počet souborů - budeš vkládat pouze 2 soubory (z jedné povolenky), proto z každé strany povolenky zhotov pouze jednu kopii.

Postupuj tak, že povolenku úplně rozložíš a vyfotíš celou stranu, tedy všechny 4 rozložené stránky najednou. Potom povolenku otočíš na druhou stranu a vyfotíš opět celou rozloženou stranu. Se stejným postupem lze využít i skener. Tím získáš 2 soubory, které postupně (ne najednou!) vložíš do příslušného pole formuláře a odešleš. Obě celé strany povolenky požadujeme bez ohledu na skutečnost, zda je v ní něco zapsáno, či nikoliv. Proto musíš kopie obou stran povolenky zhotovit i v případě, že nemáš evidovanou žádnou docházku k vodě a budeš odevzdávat povolenku bez jediného zápisu. V eSumáři budeme evidovat i prázdné zápisy. Pozor! Jak již bylo zmíněno, oba soubory musí být ve formátu JPG!

Správně zhotovené fotokopie:

Stacks Image 208
Stacks Image 214

Špatně zhotovené fotokopie:

Stacks Image 219
Stacks Image 221

Barevné rozlišení

Jako pomocný grafický prvek je použito v eSumáři barevné rozlišení textu:
 • Zelená barva je základní, pomocí ní jsou rozlišeny všechny prvky formuláře. Zelený je také text informující o správně provedeném kroku ve formuláři, nebo úspěšném zápisu odesílaných údajů.
 • Šedá barva je doprovodná, odlišuje a zvýrazňuje text u jiných barevných textů.
 • Žlutě zbarvený text informuje o provozních událostech. Patří zde důležitá upozornění při vyplňování formuláře, ale také informace o připraveném dočasném výpočtu u zapisovaných kusů a zapisované váhy ryb.
 • Červená barva odlišuje výstražný text jako jsou chyby uživatele v postupu při vyplňování formuláře, nebo také zapsanou položku v eSumáři, který ještě není odeslaný/odevzdaný.
 • Modrá barva označuje položky v odeslaném/odevzdaném eSumáři.
Zjednodušeně lze říct, že barevné schéma eSumáře, mimo provozní varovné texty, odráží vyplňování papírové podoby sumáře:
 • Papírový sumář,
 • psaný text,
 • pomocné výpočty kusů a váhy ryb na kalkulačce nebo poznámkovém bloku,
 • zápsaný řádek v sumáři, který mám před sebou na stole,
 • sumář odevzdaný do schránky PS MRS Uherský Brod.

Identifikace uživatele

Identifikace uživatel probíhá na základě kombinace 3 údajů:
 • členského čísla,
 • e-mailové adresy,
 • PINu*.
* PIN je čtyřmístné číslo, kterým je ročník tvého narození.

Členské číslo nalezneš na průkazu člena. Pozor! Použij pouze poslední čtyřčíslí za čísly 46|73:

Stacks Image 240

První přihlášení

Po načtení stránky eSumáře se zobrazí přihlašovací položky formuláře:
Stacks Image 252

Do formuláře zadej všechny údaje, které jsou požadovány. Všem neregistrovaným členům, po kliknutí na tlačítko "Hledej", se zobrazí text:

Kombinace členského čísla XXXX PINu XXXX a e-mailu jmeno@seznam.cz nebyla nalezena!
Zkontroluj zadanou kombinaci údajů a v případě chybného zadání po opravě údajů ve formuláři níže hledání opakuj. Pokud jsou zadané údaje správné, s největší pravděpodobností nejméně jeden z nich není uveden v naší databázi. Kontaktuj administrátora a požádej o doplnění údajů odesláním e-mailu kliknutím ZDE! Ve zprávě doplň své jméno, příjmení, a datum narození. Členské číslo, PIN a e-mail již bude předvyplněný. O opravě údajů budeš administrátorem zpětně informován a potom můžeš pokračovat ve vyplňování elektronického sumáře.
 1. Klikni na odkaz ZDE! ve výše uvedeném textu v eSumáři (po jeho otevření pomocí tlačítka níže - ne nyní a tady!),
 2. po klinutí se otevře e-mailový klient s předvyplněnou zprávou, kde za dvojtečky doplníš nevyplněné údaje,
 3. doplněnou zprávu odešli,
 4. vyčkej do potvrzující zprávy*, po které můžeš pokračovat ve vyplňování eSumáře.
* Zpracování požadavku k získání přístupu do eSumáře neprobíhá automatizovaně, tzn. že je zapotřebí ručního zásahu administrátora. Prosíme o trpělivost v případě očekávaní potvrzující informace o zpřístupnění eSumáře.

Nápověda

Kromě videonávodu, který se skrývá pod tlačítkem níže, jsou v eSumáři dostupné nápovědné a zpřesňující informace. Ty lze vyvolat najetím myší nad prvek formuláře - kurzor se změní v ručičku, nebo otazník a po chvilce se zobrazí nápověda v bublině. Vyzkoušet funkčnost můžeš na následujících prvcích formuláře. Myší postupně najížděj nad vybrané prvky, po změně podoby kurzoru přestaň myší pohybovat a vyčkej:

Ukázka nápovědy
Myší najeď kdekoliv nad modrý text. V okamžiku, kdy se změní kurzor v otazník zastav pohyb a vyčkej.
Myší najeď nad textové pole.
Myší najeď nad zvýrazněný text nad kruhovými přepínači, nebo nad texty za nimi. Po najetí vyčkej.
Myší najeď přímo nad přepínací prvek formuláře. Po najetí a změně kurzoru vyčkej.
Myší najeď nad text nebo přímo nad prvek formuláře. Po najetí a změně kurzoru vyčkej.
Ukázka nápovědy

Funkční omezení

Bez ohledu na použitém internetovém prohlížeči, ve kterém budeš vyplňovat eSumář, důrazně upozorňujeme na omezení v použití ovladácích tlačítek prohlížeče zpět a vpřed. Tyto ovládací prvky prohlížeče nepoužívej! S největší pravděpodobností dojde ke zhroucení struktury formuláře a budeš muset absolvovat celý proces od začátku.
Pozor! eSumář je ve stavu funkční demoverze. Některé funkce, jako je možnost uživatelské opravy, editování zapsaných údajů, nebo zápis celorepublikových povolenek nejsou v tuto chvíli dostupné. Proto eSUmář vypisuj pozorně. Můžou se objevit i provozní chyby eSumáře. V případě jejich zjištění kontaktuj e-mailem administrátora.
Zpětná vazba je pro další vývoj eSumáře důležitá, proto prosíme o vyplnění krátkého dotazníku, na který se přepnete po ukončení zápisu do eSumáře kliknutím na tlačítko "Hotovo ".

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.