Pobočný spolek v Uherském Brodě

Jak se stát rybářem

Popis postupu a náležitostí nezbytných k získání členství v rybářském svazu.

Kdo se může stát rybářem?
Stanovy rybářského svazu rozlišují členství na:
 • řádné,
 • nezletilé osoby,
 • čestné.
Řádným členem se může stát:
 • občan České republiky starší 18 let s místem trvalého pobytu na území České republiky,
 • cizinec, starší 18 let, kterému bylo uděleno povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu na území České republiky.
 • občan České republiky starší 18 let s místem trvalého pobytu na území České republiky,
 • cizinec, starší 18 let, kterému bylo uděleno povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu na území České republiky.
Nezletilým členem se může stát:
 • občan České republiky s trvalým pobytem na území České republiky, nebo
 • cizinec s trvalým nebo dlouhodobým pobytem na území České republiky,
 • jež je mladší 18 roků a v roce, v němž se rozhoduje o jeho přijetí, dosáhne věku alespoň 8 roků.
Nezletilí členové jsou organizováni ve dvou věkových kategoriích (bráno po ročnících podle roku, v němž nezletilý člen dosáhne příslušného věku):
 • od 8 do 15 let a,
 • od 16 do 18 let.
Nezletilý člen nabývá řádné členství v první den kalendářního roku, v němž dosáhne 18 let věku.
   Na žádný druh členství není právní nárok. O přijetí za člena rozhoduje výbor pobočného spolku na základě přihlášky a čestného prohlášení uchazeče.

POSTUPPOSTUP

Řádný člen
 1. Vyplň přihlášku člena - na výběr je elektronická nebo tištěnou podoba přihlášky, viz. tlačítka níže.
 2. V kalendáři na hlávní stránce webu zde, si ověř termíny školení nových členů.
 3. Kontaktuj předsedu pobočného spolku - kontaktní údaje jsou dostupné na hlávní stránce webu zde - a
  • zajisti si termín školení / zkoušek,
  • dojednej si způsob předání přihlášky člena (pouze u papírové podoby).
 4. Po úspěšném složení zkoušek od zkoušejícího obdržíš doklad o kvalifikaci.
 5. Vyplň formulář žádosti o vydání rybářského lístku, ke stažení na stránkách Města Uherský Brod, zde, nebo na naších stránkách, viz. tlačítko „Soubory k vytištění“ níže.
 6. S dokladem o získané kvalifikaci a s vyplněnou žádostí o vydání rybářského lístku, se dostav na Městský úřad v Uherském Brodě, Masarykovo nám. 100 (budova Radnice). Hned za hlavním vchodem vlevo sídlí pokladna. Zde zaplať poplatek za vystavení rybářského lístku. Naproti pokladny je podatelna městského úřadu kde podáš:
  • doklad o získané kvalifikaci,
  • žádost o vydání rybářského lístku,
  • doklad o zaplacení poplatku za vystavení rybářského lístku.
  • Tip: na žádost připiš kontakt na svou osobu (email, telefon).
 7. Po získání rybářského lístku kontaktuj předsedu pobočného spolku a domluv si zaplacení členského příspěvku a nákup povolenky k lovu.
 8. Po získání povolenky - Petrův zdar!
Nezletilý člen
 1. Vyplň přihlášku pro nezletilého člena - na výběr je e-mailová, nebo tištěnou podoba přihlášky, viz. tlačítka níže.
 2. Zahájení výuky v kroužku je v říjnu.
 3. Frekvence výuky je měsíční, probíhá vždy první čtvrtek v měsíci od 16:30 hod.
 4. Délka vyučovací hodiny je přibližně 60 minut.
 5. Výuka trvá 9 měsíců, je ukončena v červnu závěrečnou zkouškou.
 6. Vyplněnou přihlášku proto odešli nejpozděj do 30. 9. Pozor! Uchazeči přihlášek odeslaných po tomto datu budou zařazeni až do příštího školního roku!
 7. Zařazení žáka do kroužku je podmíněno dosažením nejméně 7 let v roce zahájení výuky.
 8. Po uzávěrce přihlášek (po 30. 9.) proběhne první schůzka s rodiči (nebo zákonnými zástupci).
 9. Výuka probíhá na rybářském srubu u rybníka ve Vinohradech, zde.
 10. Učební pomucky a pitný režim jsou pro žáky po dobu výuky zajištěny.
 11. Cenové náklady:
  • 1 000,- Kč za výuku v kroužku1,
  • 200,- Kč za členský příspěvek1 - platí se až po úspěšné zkoušce,
  • 300,- Kč za povolenku1 - první (mimopstruhová) povolenka je zdarma, platí se až za novou na následující rok,
  • 300,- Kč v případě nákupu pstruhové povolenky1.
 12. Kontaktní údaje na učitele (Ing. Martin Zatloukal) jsou dostupné na hlávní stránce webu, zde.
 13. 1 ceny se mohou rozhodnutím svazových orgánů změnit. Změny se stanovují vždy až na následující období / rok.
Přihlášky

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.