Odevzávání sumářů z roku 2022

Vzhledem k blížícímu se konci sezóny 2022 si Vás dovolujeme upozornit všechny aktivní rybáře, kteří letos využili rybářského práva, na povinnost odevzdat řádně vyplněný sumář.
Termíny pro odevzdání sumáře jsou do 15. 1. 2023 pro pstruhovou i mimopstruhovou povolenku, resp. „do 15 dnů po skončení platnosti povolenky a to pro každou vydanou povolenku“ (§ 7 odst. 6 písm. c) stanov MRS z.s.).
Každý člen rybářského spolku, který si zakoupí pro daný kalendářní rok povolenku, je povinen ke konci roku v řádném termínu odevzdat správně vyplněný sumář. Elektronicky vyplněný sumář (xls soubor) lze poslat e-mailem (tento způsob preferujeme) na adresu pobočného spolku – info@rybariub.cz – kliknutím na odkaz se otevře předpřipravený formát emailové zprávy. Nové elektronické sumáře naleznete na našich stránkách v menu Ke stažení. Budeme rádi, když tuto formu sumarizace využije co nejvíce rybářů.

Sumář je samozřejmě možné vyplnit i postaru a tištěnou a ručně vypsanou podobu sumáře následně vhodit do schránky MRS PS Uherský Brod. Tato je umístěna na rohu Pivnice AXA, Partyzánů 2031, 688 01 Uherský Brod (u prodejny COOP), nebo jej poslat poštou na adresu MRS PS Uherský Brod, Na Láně 1976, Uh. Brod 688 01.
POZOR! Zasílejte jej jako obyčejnou zásilku, NE doporučenou – je to pro nás zatěžující (doporučenou zásilku musí vyzvednout odpovědná osoba).
K ručně vyplněnému sumáři, nezapomeňte do obálky přiložit i povolenku a to tak, aby byl sumář dobře fixován k povolence a nemohl z ní vypadnout (nejlépe kancelářskými sponkami, příp. gumičkami, samolepkami, v krajním případě i sešívačkou).

Sumář nemusí vyplňovat a odevzdávat pouze ti členové, kteří si sice povolenku koupili, ale za celý rok nebyli ani jednou u vody a nevykonávali tak rybářské právo. Stačí, když odevzdají v řádném termínu „čistou“ povolenku. Sumář naopak musí vyplňovat a odevzdávat i ti, kteří vykonávali rybářské právo i když si žádnou rybu nepřivlastnili. Sumář slouží nejen k evidenci úlovků, ale také k evidenci návštěvnosti jednotlivých revírů.
Ti, kteří vyplňují ručně tištěný sumář, věnujte prosím pozornost správnému označení revírů a to jak na povolence, tak i v sumáři. Do povolenky se píše buďto číslo revíru – např. 461 018, nebo název „Olšava 2A“.
Nelze uvádět místní specifické názvy, jak se někdy děje, jako „Kačák, Jezírka, Lukov, Skalka, Kudlina“ apod.). Každý rybář má k dispozici „Bližší podmínky…“, kde má v soupisu revírů uvedeno, pod který revír daný rybník či jiná nádrž, spadá. Pokud si není jistý, má možnost se telefonicky poradit např. s předsedou, hospodářem, příp. jiným členem výboru. Ti členové, kteří vyplní elektronický sumář, mohou odevzdat povolenku i později, nejlépe při vyzvednutí povolenky nové – nejpozději však do konce měsíce března. Ti, co vyplnili a emailem odeslali elektronický sumář, na povolenku vpravo nahoru, prosím, napište značku ES (elektronický sumář). NIKDY nevyplňujte soubor, který máte v počítači uložený z loňska! Vždy je potřeba stáhnout nový – aktuální pro daný rok. Soubory naleznete na našich stránkách v menu Ke stažení (kliknutím na tučný text dojde k přesměrování na příslušnou stránku).
Rozlišujte, prosím, správně soubory sumáře pro pstruhové a mimopstruhové vody. Pokud máte pstruhovou i mimopstruhovou povolenku, musíte vyplnit a odevzdat oba dva sumáře!


Pivnice Axa

schranka

Petrův Zdar!

František Šustek ml.
předseda

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.