Zápis z VČS 2020

Zápis z výroční členské schůze konané v náhradním termínu dne 11. 7. 2020.

Výbor pobočného spolku s názvem MORAVSKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, MÍSTNÍ ORGANIZACE, zapsaného ve spolkovém rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 18270, sídlo: N Láně 1976, 688 01 Uherský Brod, IČ: 005 57 331 (dále jen „pobočný spolek“ ), svolal na den 11.7.2020 v 09:00 hodin do kina Máj v Uherském Brodě výroční členskou schůzi s následujícím programem:

 1. Zahájení
 2. Volba komisí
 3. Zprávy komisí, předsedy výboru, účetní, hospodáře, vedoucího mládeže, vedoucího rybářské stráže, kontrolní a revizní komise
 4. Volba členů výboru a kontrolní a revizní komise pobočného spolku
 5. Návrh usnesení
 6. Diskuze
 7. Usnesení
 8. Závěr1) Prezence a zahájení

František Šustek, předseda výboru pobočného spolku jako řídící svolané členské schůze pobočného spolku konstatuje, že podle přiložené listiny přítomných je zasedání výroční členské schůze přítomno 46 členů pobočného spolku z celkového počtu 758 členů pobočného spolku oprávněných volit, tedy menšina členů pobočného spolku. Výroční členská schůze není schopna se usnášet, neboť není přítomna nadpoloviční většina členů pobočného spolku. Z uvedeného důvodu se v souladu s pozvánkou na výroční (náhradní ) členskou schůzi pobočného spolku obsahující údaje o konání náhradní členské schůze koná ve stejný den, na stejném místě a se stejným programem o 15 minut později tato náhradní členská schůze pobočného spolku, která je s odvoláním na ustanovení § 14 odst. 2 Stanov Moravského rybářského svazu, z.s. schopna se usnášet i při nesplnění podmínky přítomnosti většiny členů pobočného spolku.


2) Volba komisí

Návrhová: Paulík Karel, Chrástková Jana, Kazík Hubert.
Mandátová: Tomeš Jiří, Naď Igor, Janoš Robert.
Volební: Dulínek Kamil, Kavka Dušan, Vápeník Petr.


3) Zprávy

Byly podány zprávy komisí, předsedy výboru, účetní, hospodáře, vedoucího mládeže, vedoucího rybářské stráže, kontrolní a revizní komise.


4) Volba členů výboru a kontrolní a revizní komise pobočného spolku

Z řad členů přítomných náhradní členské schůzi pobočného spolku byli navrženi jako kandidáti
A. na funkci členů devítičlenného výboru pobočného spolku
 1. Miroslav Hudeček
 2. Robert Janoš
 3. Zdeněk Mahdal
 4. Jarmila Mahdalová
 5. Ing. Igor Naď
 6. Petr Špaček
 7. František Šustek
 8. Martina Tlachová
 9. Radek Šustek

B. na funkci členů tříčlenné kontrolní a revizní komise pobočného spolku
 1. Ladislav Novotný
 2. Ladislav Pilka
 3. Václav Slinták
kteří se svou případnou volbou vyslovili souhlas. Jiné návrhy, připomínky nebo výhrady nebyly z řad členů přítomných náhradní členské schůzi pobočného spolku vzneseny.

Pro zvolení Miroslava Hudečka jako člena výboru pobočného spolku hlasovalo 45 členů, 1 člen se zdržel hlasování a nikdo nehlasoval proti, což je požadovaná většina přítomných členů. Pan Miroslav Hudeček vyslovil se svou volbou do funkce člena výboru pobočného spolku souhlas.

Pro zvolení Roberta Janoše jako člena výboru pobočného spolku hlasovalo 45 členů, 1 člen se zdržel hlasování a nikdo nehlasoval proti, což je požadovaná většina přítomných členů. Pan Robert Janoš vyslovil se svou volbou do funkce člena výboru pobočného spolku souhlas.

Pro zvolení Zdeňka Mahdala jako člena výboru pobočného spolku hlasovalo 45 členů, 1 člen se zdržel hlasování a nikdo nehlasoval proti, což je požadovaná většina přítomných členů. Pan Zdeněk Mahdal vyslovil se svou volbou do funkce člena výboru pobočného spolku souhlas.

Pro zvolení Jarmily Mahdalové jako člena výboru pobočného spolku hlasovalo 45 členů, 1 člen se zdržel hlasování a nikdo nehlasoval proti, což je požadovaná většina přítomných členů. Paní Jarmila Mahdalová vyslovila se svou volbou do funkce člena výboru pobočného spolku souhlas.

Pro zvolení Ing. Igora Nadě jako člena výboru pobočného spolku hlasovalo 45 členů, 1 člen se zdržel hlasování a nikdo nehlasoval proti, což je požadovaná většina přítomných členů. Pan Ing. Igor Naď vyslovil se svou volbou do funkce člena výboru pobočného spolku souhlas.

Pro zvolení Petra Špačka jako člena výboru pobočného spolku hlasovalo 45 členů, 1 člen se zdržel hlasování a nikdo nehlasoval proti, což je požadovaná většina přítomných členů. Pan Petr Špaček vyslovil se svou volbou do funkce člena výboru pobočného spolku souhlas.

Pro zvolení Františka Šustka jako člena výboru pobočného spolku hlasovalo 45 členů, 1 člen se zdržel hlasování a nikdo nehlasoval proti, což je požadovaná většina přítomných členů. Pan František Šustek vyslovil se svou volbou do funkce člena výboru pobočného spolku souhlas.

Pro zvolení Radka Šustka jako člena výboru pobočného spolku hlasovalo 45 členů, 1 člen se zdržel hlasování a nikdo nehlasoval proti, což je požadovaná většina přítomných členů. Pan Radek Šustek vyslovil se svou volbou do funkce člena výboru pobočného spolku souhlas.

Pro zvolení Martiny Tlachové jako člena výboru pobočného spolku hlasovalo 45 členů, 1 člen se zdržel hlasování a nikdo nehlasoval proti, což je požadovaná většina přítomných členů. Paní Martina Tlachová vyslovila se svou volbou do funkce člena výboru pobočného spolku souhlas.

Pro zvolení Ladislava Novotného jako člena kontrolní a revizní komise pobočného spolku hlasovalo 45 členů, 1 člen se zdržel hlasování a nikdo nehlasoval proti, což je požadovaná většina přítomných členů. Pan Ladislav Novotný vyslovil se svou volbou do funkce člena kontrolní a revizní komise pobočného spolku souhlas.

Pro zvolení Ladislava Pilky jako člena kontrolní a revizní komise pobočného spolku hlasovalo 45 členů, 1 člen se zdržel hlasování a nikdo nehlasoval proti, což je požadovaná většina přítomných členů. Pan Ladislav Pilka vyslovil se svou volbou do funkce člena kontrolní a revizní komise pobočného spolku souhlas.

Pro zvolení Václava Slintáka jako člena kontrolní a revizní komise pobočného spolku hlasovalo 45 členů, 1 člen se zdržel hlasování a nikdo nehlasoval proti, což je požadovaná většina přítomných členů. Pan Ladislav Slinták vyslovil se svou volbou do funkce člena kontrolní a revizní komise pobočného spolku souhlas.


5) Návrh usnesení

Předseda návrhové komise přečetl návrh na usnesení.


6) Diskuse

Předseda PS odpovídal na dotazy diskutujících.


7) Usnesení

Náhradní členská schůze schválila toto u s n e s e n í :

 1. Členská schůze schvaluje zprávu účetní PS, účetní závěrku za r. 2019 a rozpočet na r. 2020.
 2. Schvaluje správu KRK PS a bere na vědomí výsledky její kontrolní činnosti.
 3. Bere na vědomí zprávy o činnosti předsedy PS, hospodáře PS, vedoucího mládeže a rybářské stráže.
 4. Bere na vědomí výsledky voleb do nového výboru PS a KRK a potvrzuje jejich platnost. Schvaluje volbu výboru PS ve složení: Šustek František, Janoš Robert, Šustek Radek, Mahdal Zdeněk, Naď Igor, Tlachová Martina, Hudeček Miroslav, Mahdalová Jarmila, Špaček Petr.
 5. Bere na vědomí výsledky voleb do nové KRK a potvrzuje jejich platnost. Schvaluje volbu KRK PS ve složení: Slinták Václav, Pilka Ladislav, Novotný Ladislav.
 6. Ukládá uspořádat v roce 2021 školení pro nové členy a to minimálně ve dvou termínech.


8) Závěr

V 11,45 hod. předseda výboru pobočného spolku jako řídící svolané náhradní členské schůze ukončil zasedání náhradní členské schůze pobočného spolku.

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.